Profesor Begović: Srbija nema nezavisno sudstvo

Vesti 10. okt. 201617:52 > 17:54
Podeli:
Izvor: N1

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Boris Begović izjavio je da Srbija, prema istraživanju kanadskog Frejzerovog instituta, nema nezavisno sudstvo.

„To je posledica srastanja zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, a omogućeno je neodgovarajućim izbornim zakonodavstvom i zatvorenim listama, pa zato te propise treba reformisati“, kazao je Begović na konferenciji o ekonomskim slobodama u Srbiji.

Skup je organizovala organizacija Libek u saradnji sa Frejzer institutom i Atlas mrežom iz SAD. Srbija se prema istraživanju tog instituta po ekonomskim slobodama nalazi na 101. mestu od 150 zemalja.

Begović je istakao i da je velika razlika u kompetetivnosti osnovnih i viših sudova i da se uglavnom „ne pridaje važnost odlukama koje donose niži sudovi jer se zna da konačnu reč imaju sudije viših sudova“.

„Sudije u prvom stepenu nemaju motiv da se unapređuju jer znaju da će presuditi njihove kolege u višim sudovima“, kazao je Begović.

On je dodao da je neophodno reorganizovati sudstvo, ali „ne teritorijalno, kako se to radi, već organizaciono“.

„U dobro uređenim zemljama sudije imaju pomoćnike koji pripremaju materijal, a sudije samo presuđuju. Reorganizacija bi povećala efikasnost sudstva“, kazao je Begović.

Porezi u Srbiji nisu previsoki

Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kazao je da državni aparat mora da bude manji tako da javni rashodi smanje učešće u bruto domaćem proizvodu.

„Javni rashodi bi morali da se spuste na oko 40 odsto u BDP-a. Treba još smanjiti broj zaposlenih u pojedinim sektorima dok u drugim treba povećati, ne samo broj već i stručnost kako bi se podigao kvalitet usluga koje te institucije pružaju građanima“, dodao je Vučković.

Prema njegovom mišljenju porezi u Srbiji nisu previsoki uprkos mnogim kritikama jer uporedna analiza pokazuje da se Srbija nalazi na sredini lestvice zemalja u okruženju.

„U Srbiji su poreske stope uglavnom dobro odmerene. Nisam za veću poresku reformu, naravno manja podešavanja su potrebna pa u tom smislu treba razmišljati o smanjenju doprinosa na teret poslodavca i povećanju poreza na dodatu vrednost“, kazao je Vučković, i istakao da misli „da je veći problem u vladavini prava nego u poreskim stopama“.