Usvojene izmene Zakona o planiranju i izgradnji

Vesti 08. dec 201418:44 > 18:49
Izvor: N1

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su većinom glasova izmene i dopune Zakona o planiranju i izgadnji kojim se omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a građevinska dozvola za pet dana. Do sada je taj rok bio 240 dana.

Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne samouprave u potpunosti biti osposobljene za primenu tog sistemskog zakona. U drugoj polovini godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola, koja postoji u gotovo svim razvijenim zemljama.

Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksi za dobijanje građevinske dozvole, unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu (BDP) sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.

Država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima da ne bi morali da idu po raznim šalterima institucija, preduzeća i ministarstava za razne saglasnosti. Postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju će se sprovoditi u objedinjenoj proceduri, na jednom mestu, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole.

Takođe, uvodi se pojam finansijer – lice koje pored investitora ima pravo u postupku. Investitor uz zahtev prilaže idejno rešenje budućeg projekta.

Upotrebna dozvola za pet dana

Upotrebna dozvola se izdaje u roku od pet dana i dostavlja se investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru.

Izmenama Zakona gradovi će morati da imaju glavnog gradskog urbanistu koji će koordinisati poslove oko gradnje. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta.

Takođe, ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave. Ministarstvo će utvrditi i na koliko rata će moći da se plati.

Utvrđuje se maksimalni iznos doprinosa – osnovica je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a najviša stopa je 15 odsto. Lokalna samouprava utvrđuje koeficijent prema zonama i nameni objekata tako da raspon ne može biti već od jedan prema šest.

Sva podzakonska akta za sprovođenje novog zakona biće doneta do 15. februara.