Počinje češko predsedavanje EU, prioriteti izbeglička kriza, obnova Ukrajine…

Svet 30. jun 202212:242 komentara
Ceska EU zastave zastava
Izvor: Shutterstock

Češka Republika sutra počinje šestomesečno predsedavanje EU, a prioriteti će joj biti upravljanje izbegličkom kirzom i posleratna obnova Ukrajine, energetska bezbednost, jačanje evropskih odbrambenih kapaciteta, otpornost evropske ekonomije i demokratskih institucija.

Biće to drugo češko predsedavanje EU za 18 godina članstva te zemlje u bloku, a odvijaće se pod sloganom „Evropa kao zadatak: preispitaj, obnovi, osnaži“.

Prvi među prioritetima češkog predsedavanja EU odnosi se na izbegličku krizu i buduću obnovu Ukrajine. Navodi se da će češko predsedavanje podržati napore EU na odbrani ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i da će za to koristiti sve instrumente i programe koje nudi EU, uključujući uvođenje sankcija.

S obzirom da je ruska agresija na Ukrajinu prouzrokovala najveću izbegličku krizu od Drugog svetskog rata, predsedavanje EU Češke će u saradnji sa Evropskom komisijom raditi na fleksibilnom transferu fondova i stvaranju neophodnih struktura za pomoć članicama EU, organizacijama i civilnom sektoru koje je ta kriza najviše pogodila.

Zadatak predsedavanja, kako se navodi na sajtu češkog predsedavanja EU, biće i posleratna obnova Ukrajine fokusirana na ključnu infrastrukturu, obezbeđenje osnovnih usluga, jačanje otpornosti i ekonomski oporavak.

U oblasti energetske bezbednosti češko predsedavanje će staviti naglasak na energetsku tranziciju, ubrzavanje sprovođenja programa EU koji imaju za cilj diverzifikaciju izvora snabdevanja, dekabronizaciju, zelenu tranziciju.

Istovremeno će predsedavanje EU Češke raditi na implementaciji instrumenata za smanjenje negativnih socijalnih i ekonomskih efekata visokih cena energije.

Češko predsedavanje EU će se, s obzirom na rastuću globalnu nestabilnost, fokusirati i na jačanje bezbednosnih i odbrambenih kapaciteta, naročito u partnerstvu sa NATO.

Posebno će raditi na podršci sprovodjenja ključnih tema iz Strateškog kompasa, strategije EU za jačanje bezbednosti i odbrane u narednih deset godina.

Češko predsedavanje EU takođe će se baviti sajber pretnjama, a naročitu pažnju posvetiće sajber bezbednosti institucija, tela i agencija EU.

Kada je reč o strateškoj otpornosti evropske ekonomije, teme češkog predsedavanja EU biće smanjenje zavisnosti od neprijateljskih ili nestabilnih režima, podrška tehnološkoj konkurentnosti, ubrzanje digitalizacije i automatizacije evropske industrije, produbljivanje unutrašnjeg tržišta.

Češko predsedavanje EU fousiraće se i na jačanje otpornosti institucija koje imaju ključni uticaj na očuvanje i razvoj vrednosti demokratije u vladavine prava u EU. Taj prioritet uključuje npr. transparentnost finansiranja političkih partija, nezavisnost masovnih medija i dijalog sa građanima.

Fokus će biti i na poštovanju i jačanju slobode i evropskih vredosti u „oflajn i onlajn“ okruženju.

Na međunarodnom planu, predsedavanje EU Češke implementiraće Evropski akcioni plan o ljudskim pravima i demokratiji koristeći relevantne instrumente, uključući potencijalne sankcije.

Takođe će jačati kapacitete za podršku civilnom društvu i nezavisnim medijima.

Češka će rotirajuće predsedavanje Savetu EU preuzeti od Francuske i na kraju godine ga predati Švedskoj.

Te tri zemlje čine trio predsedavanja i imaju zajednički program sa četiri prioritetne oblasti – zaštitu građana i sloboda, izgradnju ekonomskih osnova, izgradnju klimatski neutralne, zelene i socijalne Evrope i promociju evropskih interesa i vrednosti u svetu.

Komentari

Vaš komentar