Premijeri Višegradske grupe odbili kvote za izbeglice

Svet 04. sep 201518:01 > 18:13
Izvor: Tanjug

Premijeri Poljske, Slovačke, Mađarske i Češke u zajediničkom saopštenju odbacili predloženi sistem kvota u okviru evropske unije za smeštaj izbeglica.

Eva Kopač, Robert Fico, Viktor Orban i Bohuslav Sobotka su i u deklaraciji i pojedinačno na konferenciji za novinare kategorično odbili obavezujuće kvote preraspodele izbeglica u okviru EU i naglasili da u ime solidarnosti, humanizma i evropskih vrednosti jesu spremni da preuzmu, ali isključivo dobrovoljno. 

Oni su naveli da bi „bio neprihvatljiv svaki predlog koji vodi uvođenju obaveznih i stalnih kvota za mere soliarnosti“. 

Zapadne zemlje u koje najviše idu izbeglice u sadašnjem talasu krize, oštro su kritikovale zemlje Srednje Evrope, navodeći da se poziva na solidarnost kada je potrebna zaštita od Rusije ili novac iz evropskih fondova, dok postkomunističke članice Unije odbijaju da podele pravedno teret brige o izbeglicama. 

Četvoro premijera je poručilo da žele solidarno i aktivno da se uključe u rešavanje imigrantske krize, preuzmu i one svoj deo odgovornosti za izbeglice kojima je potrebna pomoć, ali da Evropa mora da ima imigracioni politiku koja funkcioniše i da insistiraju da se po svaku cenu brani sloboda kretanja i šengenski prostor.

„Migracija je zajednički evropski problem, ali ovo što gledamo sada to je haos. Evropa mora da ima imigracionu politiku koja funkcioniše. Mora da funkcioniše evropska politika vraćanja imigranata tako da možemo da vratimo natrag one koji nemaju pravo na azil“, kazao je češki premijer Bohuslav Sobotka.

Premijeri Višegradske grupe usvojili su na vanrednom samitu o izbegličkoj krizi u Pragu zajedničku deklaraciju u kojoj predlažu da EU u rešavanju izbegličke krize poboljša zaštitu spoljnih šengenskih granica, ali tako da istovremeno ne stvori probleme zapadnom Balkanu. 

Zemlje Višegradske grupe u deklaraciji insistiraju da sve zemlje EU dosledno poštuju sve evropske propise koji se odnose na azil, posebno registraciju i kontrolu izbeglica, a takođe da Evropska komisija predstavi zajednički obavezujući spisak bezbednih zemalja, čijim građanima ne odobrava azil, jer se sada ti spiskovi razlikuju od članice do članice.

Pomoći zemljama duž balkanske trase

Višegradska grupa insistira da se hitno otvore centri za registraciju izbeglica na šengenskim spoljnim granicama, kako je dogovoreno na samitu EU u junu, a takođe da EU pomogne zemljama koje nisu njene članice duž cele tranzitne balkanska trase. 

EU bi, takođe, morala da odobri znatnu finansijsku pomoć za rešavanje priliva izbeglica ne samo Turskoj i Jordanu, Iraku i Libanu već i zemljama zapadnog Balkana preko kojih prolazi jedna od glavnih trasa migracije. 

Premijeri Poljske, Slovačke, Mađarske i Češke očekuju takođe da se intenzivira saradnja u okviru postojećih mehanizama integracije zemalja kandidata i potencijalnih kandidata. 

„EU i zemlje članice moraju da pojačaju borbu protiv krijumčara ljudi i organizovanog kriminala koji zaradjuju na toj ljudskoj tragediji“, stoji u deklaraciji premijera Višegradske grupe.

Češki premijer Sobotka upozorio je da „imigrantska kriza neće početi da jenjava sve dok se ne reše sukobi u Siriji i Libiji“, a premijeri Višegradske grupe pozvali su da EU u toj borbi protiv švercerskih bandi sarađuje i sa UN i Rusijom.