U muzej u Ćupriji stigao materijal sa vinčanskog nalazišta "Kraljevo polje"

SciTech 23. jul. 202015:03 > 15:06
Podeli:
Izvor: Shutterstock

U Muzeju "Horeum Margi Ravno" u Ćupriji u toku je obrada materijala nađenog na neolitskom lokalitetu "Kraljevo polje" kod Ćuprije, na kome su istraživanja nastavljena nakon tridesetak godina pauze, a na obradi materijala rade i arheolozi Zavičajnog muzeja iz Jagodine i ćuprijskog muzeja.

Do ponovnog početka iskopavanja na ovom nalazištu došlo je nakon što je početkom godine, prilikom polaganja cevi za gasovod Turski tok, oštećen deo lokaliteta, zbog čega je Arheološki institut iz Beograda u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca sproveo dvomesečna arheološka iskopavanja na ovom neolitskom lokalitetu.

Na lokalitetu „Kraljevo polje“ nađeni su delovi keramičkog posuđa, raznovrsne antropomorfne figurine i proizvodi zanatske delatnosti iz perioda od 5.000 do 4.500 godina pre nove ere.

Kako je rekla areholog u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu Marija Kaličanin Krstić, ovo je jedan od poslednje istraženih lokaliteta na ovoj trasi. Reč je o vinčanskom naselju iz perioda mlađeg neolita površine od dvadesetak hektara sa veoma dobro očuvanom arhitekturom u dubljim slojevima i raznovrsnim pokretnim materijalom.

Direktor ćuprijskog muzeja „Horeum Margi Ravno“ Novak Novaković kazao je da će ova istraživanja stvoriti širu sliku o kulturama koje su bitisale na ovim prostorima, te da će arheološka zbirka muzeja značajno biti obogaćena vrednim neolitskim materijalom vinčanske kulture.