United Media jedna od potpisnica "Varšavske deklaracije"

SciTech 15. nov 201818:05 > 18:13
Izvor: N1/Shutterstock

United Media i 33 druge organizacija i institucije potpisale su "Varšavsku deklaraciju" u nadi da će ojačati međunarodnu saradnju u borbi protiv onlajn piraterije, navodi se u saopštenju te kompanije.

Potpisnici veruju da je efikasna globalna saradnja ključna u suočavanju sa ovim problemom.

Prošlog meseca, mnogi ključni igrači u industriji zabave učestvovali su na Međunarodnom samitu zaštite sadržaja, održanom u Varšavi.

Samit su organizovali Asocijacija Signal uz podršku Kancelarije za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), sa dnevnim redom koji je bio fokusiran na poslednje primere pretnji razvoja u osnaživanju anti-pitaretrije, a u uverenju da je međunarodna saradnja krucijalni deo uspešnih napora u borbi protiv te pojave.

Kako bi naglasili svoju posvećenost, 34 učesnice su potpisale novi memorandum o saradnji pod nazivom „Varšavska deklaracija“.

U Grupi su predstavnici brodkastera, programeri i distributeri, kao i predstavnici organizacija i udruženja sa pojednih neevropskih i evropskih tržišta i javne administracije, Europol, agencije za sporovođenje zakona, biznisi i mediji.

Potpisnici, među kojima BBC studio, BREIN, Diskoveri, FACT, HBO Evropa, LA Liga, MPA, NVC Universal, Skaj Nemačka i Španska nacionalna policija, izjavili su da „znaju i razumeju potrebu za stalnim međunarodnim učešćem velikih deoničara“.

U deklaraciji se, između ostalog, naglašava da „imajući u vidu sadašnji svetski nivo narušavanja prava intelektualne svojine na internetu i njegov negativan uticaj na kreativni sektor i privrede u mnogim zemljama, postoji velika potreba da se međunarodna saradnja u borbi protiv onlajn piraterije ojača, tako da možemo da se oslonimo na iskustvo i najbolju praksu organizacija, vladinih tela i privatnog sektora iz raznih delova sveta“.

U saopštenju se dodaje i da se „usvajanjem ovakvog pravca akcija, učesnici Samita nadaju da će doprineti osnaživanju globalne anti-piratske koalicije i podići svest o štetnim efektima i negativnom uticaju piraterije na globalnu ekonomiju“.

Prema mišljenju organizatora Samita, „Varšavska deklaracija“ može znatno efikasnije pomoći da se prepoznaju glavne pretnje piraterije.

To uključuje i sve veći domet globalnog sajber kriminala, nove distributivne metode, upotrebu kriptovaluta kao načina plaćanja.

„Piraterija je trenutno veoma unosan posao sa složenom mrežom učesnika. Ima dokaza o njihovim vezama sa različitim tipovima kriminala“, rekla je Tereza Vierbovska, predsednica Borda Asocijacije Signal.

„Alarmantni podaci u vezi sa obimom krađe ili ilegalne trgovine audiovizuelnim materijalom su motivišući faktor za preduzimanje akcije“,  dodala je.

Deklaracija ne uključuje konkretan akcioni plan. Osim spoznaje i razumevanja potrebe za saradnjom, nema mnogo čega više.

Ono što ona govori je da se potpisnici nadaju da podignu „svest“ o „negativnom uticaju piraterija na globalnu ekonomiju“ kod „ljudi koji odlučuju, onih koji kreiraju javno mnjenje, u medijima i društvu“ i ubede ih da se tome suprotstave.

Ana Sloboda iz Asocijacije Signal kaže da je deklaracija tek prvi korak. Sledeća faza je da se krene u akciju.

„Nama je veoma važno da omogućimo ljudima iz Zapadne i Istočne Evrope da se sretnu na jednom mestu i razmene iskustva i kontakte. Sigurna sam da bi to brzo dalo rezultat“, rekla je.

Tekst možete pročitati i na sajtu United Media.