Vlada Hrvatske za kažnjavanje „osvetničke pornografije“

Region 10. jun. 202121:31 > 21:361 komentar
Podeli:
Izvor: shutterstock

Vlada Hrvatske uputila je Saboru predlog izmena Krivičnog zakona koji predviđa kažnjavanje "osvetničke pornografije" i progon polnog uznemiravanja po službenoj dužnosti.

Premijer Andrej Plenković rekao je da je cilj izmena i dopuna Krivičnog zakona jačanje mehanizama zaštite žrtava porodičnog i polnog nasilja i uznemiravanja.

Tako se, dodao je, uvodi i krivično delo polnog uznemiravanja koje će se progoniti po službenoj dužnosti i novo krivično delo tzv. osvetnička pornografija.

On je podsetio da je u toku medijska kampanja „Zaustavimo nasilje nad ženama i u porodici “ da bi se javnost osvestila da je nasilje društveno neprihvatljiva pojava i da će nasilnici biti najstrože sankcionisani.

„Ono što je nekad bio prekršaj, sada je krivično delo“, dodao je premijer.

U saopštenju Vlade šire se objašnjavaju predložene izmene, pa se ističe da se uvodi krivično delo „zloupotreba snimka polno eksplicitnog sadržaja“ da bi se sankcionisala ona dela koja se povezuju s „osvetničkom pornografijom“.

Tako bi se kažnjavali svi oni koji intimne snimke, nastale uz pristanak i za ličnu upotrebu, ustupe drugima bez pristanka snimane osobe i na taj način povrede njeno pravo na privatnost.

Takođe se, kako se navodi, kao krivično delo propisuje i kažnjavanje dela povezanih s tzv. deepfake pornografijom odnosno s korišćenjem moderne tehnologije da bi se manipulisalo eksplicitnim sadržajem na način da se na slici ili snimku digitalno zameni lik ili se pomoću moderne tehnologije izradi novi, manipulativni sadržaj s ciljem kršenja nečije privatnosti.

Za ova krivična dela propisana je kazna zatvora do jedne godine, odnosno do tri godine ako je snimka postala dostupna većem broju ljudi.

Predloženim izmenama Krivičnog zakona trebalo bi da se snažnije zaštite deca i ranjive grupe, a, kako se navodi u saopštenju, radi snažnijeg suzbijanja rodno uslovljenog nasilja i jače zaštite žrtava značenje izraza „bliska osoba“ proširuje se i na sadašnje ili bivše intimne partnere.

Komentari

Vaš komentar