Ombudsman: Ukidanje tabli je snižavanje prava srpske manjine

Region 24. avg 201514:15 > 14:18
Podeli:
Izvor: Tanjug/Sava Radovanović

Zaštitnik građana Saša Janković poručio je u ponedeljak hrvatskoj koleginici Lori Vidović da odluka grada Vukovara da ukine dvojezične table ne obezbeđuje očuvanje jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina, kulturnu i jezičku raznovrsnost, kao dela evropske i svetske kulturne baštine.

Janković je u pismu Vidovićevoj izrazio žaljenje zbog ove odluke koja, kako je naveo, “snižava nivo prava srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj’. Veruje, kazao je, da će zaštitnica građana “iskoristiti pun opseg svojih nadležnosti ukoliko proceni da je neophodno“.

Janković je u pismu objavljenom na sajtu Zaštitnika građana naveo da je, kao što je slučaj sa većinom ombudsmana u multietničkim državama pa i u Srbiji i Hrvatskoj, dužan da posebnu pažnju obrati na poštovanje prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, između ostalog i hrvatske nacionalne manjine koja živi u Srbiji.

Kako je naveo, saglasno tome, u kontinuitetu, posebnu pažnju obraća na doslednu primenu zakona koji štite jezička prava nacionalnih manjina u Srbiji, ceneći značaj službene upotrebe manjinskog jezika za ostvarivanje prava građana, ali i za očuvanje svih jezika kao deo kulturnog bogatstva Srbije, preduzimajući mere kako bi se ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava u toj oblasti stalno unapređivalo.

Janković je u pismu istakao da puno opravdanje takvom pristupu nalazi u činjenici da je pravo građana, pripadnika nacionalne manjine, na ravnopravnu službenu upotrebu maternjeg jezika i pisma, evropska tekovina.

“Garantovanjem i zaštitom tog prava, što je obaveza koju su, formalno pravno gledano, preuzele kako Srbija tako i Hrvatska, ratifikovanjem multilateralnih ugovora i odredbama nacionalnog zakonodavstva, obezbeđuje očuvanje jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina, kulturnu i jezičku raznovrsnost, kao dela evropske i svetske kulturne baštine“, istakao je u pismu Janković.

Zbog toga, kako smatra, odluka grada Vukovara da ukine dvojezične table, koje bi bile ispisane na latinicnom i ćiriličkom pismu, ne doprinosi navedenim ciljevima i sasvim sigurno će otežati ostvarivanje i zaštitu sličnih prava širom regiona, jer će se ekstremnbi nacionalisti svih boja pozivati na nju.