Ustavni sud Hrvatske: Istopolni partneri imaju pravo da budu hranitelji

Region 07. feb 202010:51 > 10:52
Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

Ustavni sud objavio je odluku da istopolni partneri imaju pravo da budu hranitelji. U odluci se navodi da su sudovi i nadležna tela dužni svima pod jednakim uslovima da omoguće učešće u "javnoj usluzi hraniteljstva".

Takav zaključak Ustavni sud je doneo razmatrajući predloge za ocenom ustavnosti tri članka Zakona o hraniteljstvu, za koje je niz stranaka, udruženja i pojedinaca utvrdio da diskriminišu istopolne partnere.

Iako nije prihvatio predloge za ukidanjem osporavanih zakonskih članaka Ustavni sud je utvrdio da osporene zakonske odredbe iz kojih je izostavljena („prećutana“) određena društvena grupa „proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istopolno orijentisanim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, što je ustavnopravno neprihvatljivo“.

U odluci je istaknuto da Zakon u celini ima legitiman cilj, a to je zaštita interesa i dobrobiti socijalno ugroženih osoba, te da u tom pogledu nije u nesaglasnosti s Ustavom.

Ustavni sud ocenio je da diskriminatorne učinke nije moguće otkloniti, odnosno nadomestiti intervencijom Ustavnog suda u postojeći sadržaj zakona.

„Puko ukidanje osporenih zakonskih odredaba dovelo bi do praznine u postojećem modelu javne usluge udomljavanja i izazvalo bi štetne posledice za prava i interese korisnika hraniteljstva. Stoga Ustavni sud nije prihvatio predloge i zahtev za ocenu saglasnosti s Ustavom osporenih članaka Zakona o hraniteljstvu“.

Međutim, Ustavni sud je istaknuo da su „sudovi odnosno druga nadležna tela koja u rešavanju pojedinačnih slučajeva neposredno odlučuju o pravima i obvezama građana dužni tumačiti i primenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom te odluke donositi na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih izvora prava“.

„U konkretnom slučaju to znači da su osporene zakonske odredbe dužni tumačiti i primenjivati na način koji će svim osobama pod jednakim uslovima omogućiti učešće u javnoj usluzi hraniteljstva, nezavisno od toga živi li potencijalni hranitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu“, zaključio je Ustavni sud.

Odluka je donesena s devet glasova za i četiri protiv, a ustavne sudije koji je nisu podržale objaviće izdvojena mišljenja.

Ukidanje tri sporna članka Zakona o hraniteljstvu, uz niz levih stranaka i udruženja, zatražili su i životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić kojima je zagrebački Centar za socijalni rad sredinom januara ponovo odbacio zahtev za obavljanje hraniteljstva, zanemarivši tako stav Upravnog suda iznesen u obavezujućoj presudi iz decembra 2019. godine.