Stavljene prve ćirilične table na putevima u Hrvatskoj

Region 04. feb 201515:08 > 15:45
Podeli:
Izvor: Reuters/Antonio Bronic

Table s ćiriličnim natpisima postavljene su na ulasku i izlasku iz opštine Donji Lapac u Hrvatskoj i to su prve dvojezične table koje su postavljene na saobraćajnicama, a kojima se označava ulazak i izlazak iz nekog mesta.

Postavili su ih radnici Hrvatskih puteva i to posle višemesečnog ignorisanja uputstava Ministarstva uprave, koje je dužno da osigura sprovođenje ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina kao i Zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

U Ministarstvu uprave veruju da table neće biti nasilno skinute.

„Očekujem da se u Hrvatskoj poštuje pravo na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina u skladu sa Ustavom i zakonima, ne samo u Donjem Lapcu, nego u svim opštinama i gradovima gde su za to ostvareni uslovi“, kaže ministar uprave Arsen Bauk.

Ako bi i došlo do pojedinačnih slučajeva oštećenja takvih natpisa, očekujem osudu od strane celokupne političke scene, uključujući i novoizabranu predsednicu, poručio je ministar.

Osim u Donjem Lapcu, iste table na saobraćajnicama trebalo bi da budu postavljene u još 19 opština i gradu Vukovaru, piše „Jutarnji list“.

Bauk očekuje da, osim opština, i županije pristupe sprovođenju zakona i dvojezične natpise postave i na županijskim putevima tamo gde je obavezna ravnopravna upotreba jezika i pisma.

On se nada da će uskoro table na saobraćajnicama, osim u Donjem Lapcu, biti postavljene i u drugim opštinama.

„U svim tim jedinicama lokalne samouprave, osim u gradu Vukovaru, trebalo je da dvojezični natpisi budu postavljeni pre 13 godina. To su propustile da urade tri vlade. Zašto to nije tada urađeno, ne znam“, priznaje ministar.

U Donjem Lapcu je dvojezična tabla na zgradi opštine postavljena ranije, kao i u većini opština koje za to ispunjavaju uslove.

U gradu Vukovaru, međutim, ne planira se postavljanje dvojezičnog natpisa na ulasku u mesto bez odluke Gradskog veća.

Tom veću je, po odluci Ustavnog suda, naloženo da zajedno sa hrvatskom Vladom odredi načine postavljanja dvojezičnih tabli.

Sud je tako odlučio kada je zabranio održavanje referenduma o ćirilici, koji je inicirala desničarska organizacija, Štab za odbranu hrvatskog Vukovara.

Tome je prethodio niz incidenata u tom gradu, u kojima su dvojezične table stalno skidane i lomljene, pa iznova vraćane, na zgrade državnih institucija.

Dvojezične natpise propisuje ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina prema kojem se „ravnopravna službena upotreba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine manjine čine najmanje trećinu stanovnika te jedinice“.

Štab je referendumom taj cenzus hteo da podigne na polovinu stanovnika čime bi, praktično, ukinuo službenu upotrebu ćirilice u Hrvatskoj.