Reciklažno dvorište za lakše razvrstavanje otpada

Region 16. feb 201716:23 > 16:33
Izvor: N1

Ekolozi kažu da je svest građana u Srbiji, kada je reč o potrebi razvrstavanju smeća na nuli. Još ne znamo kako se smeće baca, a situacija je slična i u zemljama regiona. U Hrvatskoj se o razvrstavanju otpada sve glasnije priča, ali se malo radi. Dobar primer daje Kaštela, u Splitsko dalmatinskoj županiji, gde počinje gradnja reciklažnog dvorišta.

Na gradilištu u Rudinama – prvi iskopi. Bager radi punom parom.

Radimo trenutno zamenu materijala da bismo postigli zbijenost, moramo prvo dignuti ovaj materijal, koji ne zadovoljava tvrdoću terena i onda se posle nasipa kamen, to se valja“, kaže radnik na gradilištu Svetin Hajduk.

I jedna trenutno zapuštena parcela za tri meseca bi trebalo da postane novo kaštelansko reciklažno dvorište.

Dvorište će imati i 19 različitih vrsta kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Kaštelani tako više neće morati da čekaju na redovno odvoženje glomaznog otpada, već će sami moći da ga dovezu u reciklažno dvorište.

Bilo papir, staklo, manji građevinski otpad, drvenariju i uobičajeno ono što se može u domaćinstvu naći, a da se može prikupljati“, objašnjava upravnik komunalnog pogona Kaštela Ivan Čagalj.

Plan je da se sakupljeni otpad vozi u veća reciklažna dvorišta ili da se da na otkup. Do dvorišta će moći da se dođe i automobilima, pa Kaštelani sve odobravaju.

Znaju to i u gradskoj upravi, ali kažu – tek smo na početku.

Odvojeno prikupljanje otpada komunalni je standard. A da Kaštelani misle ozbiljno pokazuje i plan za postavljanje novih deset zelenih ostrva po naseljima. Već na proleće postaće grad s više cveća, a manje smeća.