„Na sopstveni pogon“ u više gradova Srbije, jačanje nezavisne scene