Fotografija Nikole Vuča u Metropolitenu i Tejt Modern

Kultura 09. okt. 202110:46
Podeli:
muzej primenjene umetnosti
Izvor: mpu.rs

Nadrealistička fotografija Nikole Vuča “Zadržano bekstvo nadstvarnosti” sa kraja 20-ih godina XX veka, deo kolekcije Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, biće prikazana na izložbi “Nadrealizam bez granica” u Muzeju Metropoliten u Njujorku, a potom u Tejt Modern u Londonu, saopštio je ovaj muzej.

Reč je o fotografiji iz 1929. godine, koju će posetioci Metropolitena imati priliku da vide od 11. oktobra 2021. do 30. januara 2022, a u galeriji Tejt Modern biće deo izložbe “Nadrealizam bez granica” od 25. februara do 29. avgusta 2022.

Cilj te velike internacionalne izložbe je da se nadrealizam, kao jedan od najznačajnijih pokreta 20. veka, repozicionira i predstavi kao dinamičniji pravac, koji se preneo van francuskih granica i razvijao mimo zvanične grupe, ukazujući na istorijske, nacionalne i lokalne osobenost nadrealizma u različitim svetskim centrima, tokom perioda od gotovo osam decenija.

Fotografija “Zadržano bekstvo nadstvarnosti” deo je bogate kolekcije nadrealističke umetnosti Muzeja primenjene umetnosti, čiji najznačajniji segment čini upravo fotografsko nasleđe Nikole Vuča – negativi i originalne fotografije.

Mada nije bio potpisnik Manifesta beogradskih nadrealista, pa tako ni formalno član te grupe, Nikola Vučo se može smatrati zvaničnim fotografom srpskog nadrealizma, a njegova pozicija može se uporediti sa onom koju je u okviru francuskog nadrealističkog pokreta zauzimao Man Rej.

Vučova fotografija “Zadržano bekstvo nadstvarnosti” predstavlja jedno od antologijskih dela srpskog nadrealizma, čija inscenirana i nadrealna vizuelna struktura predstavlja potvrdu i sublimaciju osnovnih ideja i programskih načela ovog pokreta. Kao takva, fotografija je dobila privilegovano mesto u almanahu Nemoguće – L’impossible (Beograd, 1930), ključnoj publikaciji beogradske nadrealističke grupe. Objavljena je dva puta, na početku i na kraju almanaha, simbolično kao njegova alfa i omega: na naslovnoj strani i u okviru programskog teksta beogradskih nadrealista “Uzgred budi rečeno”, uz fotogram Vana Bora i dve Vučove fotografije: “Zid agnosticizma” i “Mi nemamo koga da ubeđujemo”, čineći deo idejne celine – vizuelni program srpskog nadrealizma.

Fotografija se nalazi u kolekciji Muzeja primenjene umetnosti od 2005. godine.

Komentari

Vaš komentar