Zahtevi za hitne mere u oblasti kulture u Srbiji

Kultura 29. mar 202016:12 > 16:14
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Pandemija koronavirusa, koja je dovela do stopiranja programa u kulturi do daljeg, dodatno je pogoršala inače teško stanje aktera u tom sektoru, koji se polako osvešćuju i traže pomoć od nadležnih radi opstanka. Nakon Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, Koordinacioni odbor reprezentativnih umetničkih udruženja i Srpski PEN centar uputili su odvojeno zahteve za sprovođenje hitnih mera u oblasti kulture, pozivajući ujedno i druge kolege da im se aktivno pridruže, piše Seecult.

Koordinacioni odbor reprezentativnih umetničkih udruženja uputio je nadležnima na svim nivoima vlasti dopis u kojem posebno ukazuje na težak položaj samostalnih umetnika.

“Zbog nastalog teškog ukupnog stanja u društvu izazvanog paralizovanjem tokova zbog pandemije virusa Kovid-19 samostalni umetnici su dospeli u situaciju da više skoro uopšte ne mogu obavljati svoju delatnost i ostvarivati zaradu za svoj i za život svojih porodica”, naveo je Koordinacioni odbor umetničkih udruženja u dopisu Vladi Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja, napominjući da su predlozi koje upućuje usvojeni ogromnom većinom i formulisani na osnovu višednevnih pristiglih dopisa i brojnih usmenih konsultacija s predstavnicima reprezentativnih umetničkih udruženja.

Reprezentativna umetnička udruženja, okupljena u Koordinacioni odbor, očekuju da nadležni organi Srbije, Vojvodine, Beograda i lokalnih samouprava u najskorijem roku razmotre mogućnosti za pružanje pomoći samostalnim umetnicima u vanrednom stanju i donesu odluku o vidovima pomoći.

PEN centar: Odluke o konkursima ostaviće trajne štete u kulturi

Srpski PEN centar takođe je izrazio najdublju zabrinutost zbog posledica krize nastale usled pandemije koronavirusa, a posebno zbog poništavanja ili zamrzavanja godišnjih konkursa Ministarstva kulture i informisanja, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” u oblasti kulture, navodi Seecult.

Uveren da “takve odluke ni na koji način neće pomoći u borbi za otklanjanje opasnosti i posledica pandemije koronavirusa, ali će ostaviti trajne i nenadoknadive štete u savremenoj srpskoj kulturi”, Srpski PEN centar naveo je u saopštenju da, zahvaljujući takvim odlukama, “nisu dovedeni u pitanje samo mogućnosti umetnika iz različitih oblasti da prezentuju svoj rad kulturnoj javnosti, delatnost privatnih institucija kulture i nezavisne kulturne scene, rad izdavačkih kuća i opstanak časopisa iz oblasti kulture i umetnosti, organizovanje kulturnih manifestacija i programa, već čitav kulturni život u Srbiji i neotuđivo pravo javnosti da prati ostvarenja savremene kulture”.

Srpski PEN centar posebno je pozvao Sekretarijat za kulturu Grada Beograda da hitno povuče odluku o poništavanju Javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2020. godini, jer je takva odluka “štetna, neodgovorna i nepromišljena”.

Srpski PEN centar pozvao je i Ministarstvo kulture i informisanja da odustane od odluke o obustavljanju rada konkursnih komisija tokom trajanja epidemije koronavirusa, smatrajući da takva odluka dovodi u pitanje mogućnost realizacije najvećeg broja programa i projekata u kulturi koji su nužno dugoročni. Takođe, Srpski PEN centar pozvao je Fondaciju “Novi Sad 2021 – EPK” da opozove odluku o obustavljanju svih javnih konkursa u kulturi koji su planirani u okviru tog projekta.

“Odluke koje se donose u ovom teškom trenutku za celu zemlju, pa tako i za kulturu ove zemlje, moraju biti u znaku podrške, solidarnosti i razumevanja. Odlukama se nikako ne smeju produbljivati postojeći problemi”, poručio je Upravni odbor Srpskog PEN centra.

NKSS traži mere podrške umetnicima i kulturnim radnicima

Asocijacija NKSS prethodno je pozvala nadležne na svim vlasti da hitno reaguju usvajanjem konkretnih mera podrške umetnicima, kulturnim radnicima i sektoru samozaposlenih u kulturi.

Kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje životne egzistencije aktera u sektoru kulture, NKSS je zatražila da se po hitnom postupku povuče odluka o ukidanju godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Beograda za (su)finansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi.

Zatraženo je i da se hitno uspostavi fond za socijalno najugroženije kategorije delatnika u kulturi, koji podrazumeva bespovratnu finansijsku pomoć za celokupno vreme opasnosti od pandemije virusa COVID-19, nevezano od njihovog zvaničnog statusa.

Takođe, NKSS traži da se odobre novi modeli sprovođenja programa koji uključuju digitalnu diseminaciju i komunikaciju sa publikom kako bi se sproveli postojeći odobreni programi. Zatraženo je i da se pod hitno isplate svi do sada odobreni projekti na svim nivoima konkursa za javno finansiranje kulture i da se isplate sva sredstva namenjena za programe koji su otkazani, jer je rad na njihovom sprovođenju već obavljen, a prezentaciju rezultata je moguće realizovati u digitalnom formatu ili naknadno, kada se za to uspostave neophodni uslovi.

Zatraženo je i da se uputi preporuka institucijama čiji je osnivač Republika Srbija da, pored plata, isplate i sve dogovorene honorare svim spoljnim saradnicima, bez obzira kada će se programi naknadno izvesti.

NKSS traži i da se rezultati raspisanih konkursa Ministarstva kulture i lokalnih samouprava objave u najkraćem roku i da se omogući hitno potpisivanje ugovora i isplata sredstava za realizaciju odobrenih projekata za tekuću godinu.

Zatraženo je i da republički fondovi i fondovi lokalnih samouprava preuzmu na sebe troškove doprinosa za sve samozaposlene umetnice i umetnike, radnice i radnike u kulturi za vreme opasnosti od pandemije virusa COVID-19.

Pozivajući stručnu javnost i sva strukovna udruženja i ustanove kulture da se priključi tim zahtevima, NKSS je apelovala na sve i da izraze solidarnost sa najugroženijima, radnicima bez osnovnih radnih i socijalnih prava, nezaposlenima, izbeglicama i svima onima koji su zbog ove krize ostali ili će tek ostati bez posla i načina da dostojanstveno žive.