Ministarstvo: Građani da provere da li su u biračkom spisku

Izbori BG 16. jan 201813:01 > 13:04
Podeli:
Izvor: N1

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je građane koji su prijavljeni na teritoriji Beograda, Aranđelovca i Bora da provere da li su upisani u jedinstveni birači spisak kako bi mogli da glasaju na lokalnim izborima 4. marta.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.  

Jedinstveni birački spisak (JBS) je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji. 

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave obavlja opštinska, odnosno gradska uprava što obuhvata upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev gradjana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.  

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.  

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno osobe koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta.  

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta. 

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 16. februara 2018. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.  

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.