Zoran Drobnjak dobijao veću platu od zakonom dozvoljene, utvrdili revizori

Biznis 12. avg 202214:48 > 15:1842 komentara
Podeli:
Zoran Drobnjak
Izvor: N1

Vršilac dužnosti direktora Javnog Preduzeća "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak tokom 2021. godine dobio je veću platu nego što to dozvoljava zakon, utvrdili su državni revizori. ""Preduzeće je obračunalo i isplatilo neto zaradu v. d. direktoru za 2021. godinu u iznosu većem od propisane maksimalne zarade u javnom sektoru za 194.338 dinara, što nije u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru", navela je Državna revizorska institucija u upravo objavljenom izveštaju.

Pročitajte još:

Maksimalna zarada u javnom sektoru za januar i februar 2021. godine ne može biti veća od 193.289,49 dinara u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a takođe, maksimalna zarada u javnom sektoru u periodu mart – decembar 2021. godine ne može biti veća od 196.090,83 dinara u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ukazali su revizori u izveštaju.

„U postupku revizije je utvrđeno da je zarada v. d. direktora preduzeća u neto iznosu obračunavana u iznosu većem od iznosa maksimalne zarade u javnom sektoru u toku 2021. godine. Za januar i februar 2021. godine, zarada v. d. direktora Preduzeća je obračunata i isplaćena u neto iznosu od 220.002 dinara, sa obračunatim uvećanjem po osnovu minulog rada u neto iznosu od 10.784 dinara. U periodu od marta do novembra 2021. godine njegova yarada obračunata je i isplaćena u neto iznosu od 223.275 dinara, sa obračunatim uvećanjem po osnovu minulog rada u neto iznosu od 10.946 dinara. Za decembar 2021. godine, zarada v. d. direktora JP Putevi Srbije je obračunata i isplaćena u neto iznosu od 223.375 dinara sa obračunatim uvećanjem po osnovu minulog rada u neto iznosu od 10.946 dinara“, navedeno je u izveštaju DRI.

Izvor : DRI

Na osnovu navedenog, preduzeće je, utvrdili su revizori, obračunalo i isplatilo zaradu v. d. direktora u neto iznosu većem za 15.929 dinara, u januaru i februaru 2021. godine, u odnosu na utvrđeni iznos maksimalne zarade u javnom sektoru za januar i februar 2021. godine (220.002 – 10.784 – 193.289).

„Takođe, u periodu od marta do novembra 2021. godine, preduzeće je obračunalo i isplatilo zaradu v. d. direktora u neto iznosu većem za 16.238 dinara, u odnosu na utvrđeni iznos maksimalne zarade u javnom sektoru za januar i februar 2021. godine (223.275 – 10.946 – 196.091), a za iznos od 16.338 je više obračunata i isplaćena zarada i u decembru 2021. godine (223.375 – 10.946 – 196.091). Zbog nepropisnog obračuna, preduzeće je v. d. direktoru više obračunalo i isplatilo neto zaradu u 2021. godini u ukupnom iznosu od 194.338 dinara“, precizirano je u izveštaju Državne revizorske institucije.

Plaćali više za smenski rad

DRI je, inače, utvrdila i da su Putevi Srbije obračunali i isplatili uvećanu zaradu za rad u smenama za 2021. godinu u bruto iznosu od 63,23 miliona dinara, od čega za decembar 2021. godine u iznosu od 6,09 miliona dinara za 1.218 zaposlenih.

„Međutim, na izabranom uzorku od 94 zaposlena, od kojih je za 82 zaposlena isplaćena uvećana zarada za rad u smenama za decembar 2021. godine u iznosu od 429 hiljada dinara, utvrđeno je da je za 41 zaposlenog neosnovano obračunata i isplaćena uvećana zarada za rad u smenama u iznosu od 211 hiljada dinara, jer zaposleni nisu u skladu sa Zakonom o radu, obavljali posao u različitim smenama najmanje trećinu svog radnog vremena“, ukazali su revizori.

Komentari

Vaš komentar