Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o zaštiti potrošača

Biznis 24. jun. 202121:126 komentara
Podeli:
Izvor: Vlada Srbije

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o zaštiti potrošača, kojim će se ispraviti svi uočeni nedostaci važećeg zakona i omogućiti dalje uskladjivanje sa evropskom regulativom.

„Novim zakonskim rešenjem korigovaće se suštinski nedostaci kao što su: nepostojanje funkcionalnog institucionalnog okvira za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, nepostojanje preciznog broja potrošačkih sporova koji se vode pred sudovima, nedovoljna zaštita putnika u oblasti turizma, nepostojanje adekvatne kazne koja ima odvraćajuće dejstvo i potreba za višim nivoom odgovornosti i javnosti u radu udruženja, saveza i Saveta za zaštitu potrošača“, navodi se u saopštenju Vlade.

Dodaje se da će se primenom novog zakona uskladiti potrošačka prava gradjana Srbije sa novim propisima Evropske unije o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koji će potrošačima obezbediti veću zaštitu.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama kojim će se otkloniti odredjeni nedostaci uočeni tokom njegove primene, obezbediti celovitije sprovodjenje u praksi, kao i uskladiti sa odredbama više zakona – o inspekcijskom nadzoru, opštem upravnom postupku, prekršajima, zaštiti podataka o ličnosti i o javnoj svojini.

Na današnjoj sednici usvojena je i Uredba o utvrdjivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2021. godinu.

Za taj program je opredeljeno 500 miliona dinara čiji je cilj, kako se navodi, motivisanje stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate kroz rešavanje stambenog pitanja, a očekivani efekat tog Programa je naseljavanje oko 400 seoskih kuća sa okućnicom u ruralnom području.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrdjivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorije izrazito nedovoljno razvijenih opština u 2021. godini, a program će se realizovati u oblasti podrške zapošljavanja mladih i teže zapošljivih kategorija stanovništva, putem mera osnaživanja za samozapošljavanje, projektima pomoći udruženjima koja rade sa socijalno ugroženim osobama, licima sa invaliditetom i marginalnim grupama.

„Programom će biti stvoreni uslovi za uključivanje u kulturnu sferu života, podizanje svesti o zdravom načinu života i zaštiti životne sredine“, kaže se u saopštenju.

Članovi Vlade usvojili su i Strategiju razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2021-2025. godine, sa Akcionim planom.

U saopštenju se navodi da je, imajući u vidu ubrzane promene u sektoru poštanskih usluga na globalnom i na domaćem tržištu, stvorena potreba za neprekidnim planiranjem razvoja tih usluga, kako bi se nesmetano pratio trend njihovog razvoja na globalnom nivou.

Na sednici je usvojena Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka“ koja će biti izdata od 5. do 11. jula 2021. godine, u tiražu od 300.000 komada i u vrednosti apoena od 10 dinara.

Prikupljena sredstva biće namenjena zdravstvenom prosvećivanju o prevenciji i lečenju malignih bolesti i pružanju podrške obolelima i njihovim porodicama.

Komentari

Vaš komentar