Varhelji: Prateći vladavinu prava, EU prati i eksproprijaciju u Srbiji

Biznis 13. okt 202113:322 komentara
Izvor: N1

Evropski komesar Oliver Varhelji je u odgovoru na poslaničko pitanje o eksproprijaciji u regionu Bora za potrebe Ziđina naveo je da Evropska komisija posvećuje posebnu pažnju vladavini prava, naročito u zemljama poput Srbije koje pregovaraju o ulasku u EU, i u tom kontekstu i uslovima pod kojima se vrši eksproprijacija imovine.

Pitanje Evropskoj komisiji o eksproprijaciji zemlje u regionu Bora i ekološkim uticajima postavio je rumunski evroposlanik Marijan-Žan Marinesku.

Pročitajte još:

Evroposlanik iz redova Evropske narodne partije ukazao je da se članom 58 Ustava Srbije i članom 8 Zakona o eksproprijaciji jasno propisuje da se eksproprijacija primenjuje samo u slučajevima od javnog interesa.

Međutim, član 4 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima je u suprotnosti s tim jer proširuje pravo na eksproprijaciju i na „privredni subjekt u privatnom ili javnom vlasništvu“, naveo je rumunski evroposlanik.

Kako je napisao u poslaničkom pitanju, tu neusklađenost oko prava na eksproprijaciju koristi privatna kompanija Ziđin majning grupa sa kineskim kapitalom i sedištem u Boru i ekspropriše imovinu sprskih građana u selima Ostrelj, Krivelj, Slatina, Metovnica i Brestovac u istočnoj Srbiji.

Marinesku je od Komisije tražio stav po tom pitanju i takođe postavio pitanje da li je Komisija upoznata sa situacijom u pomenutim selima, u smislu prava na privatnu svojinu i u pogledu ekološke štete izazvane rudarskim aktivnostima.

Varhelji je u odgovoru u ime Evropske komisije naveo da zakonitost eksproprijacije može da ocenjuje i Evropski sud za ljudska prava. Međutim, kako je naveo, takva pitanja su na prvom mestu u nadležnosti nacionalne vlasti Srbije.

„Od Srbije se očekuje da primeni svoje zakonodavstvo. U situaciji potencijalnog sukoba između Ustava i zakona, svako pravno ili fizičko lice u Srbiji ima pravo da pokrene postupak za ocenu ustavnosti pred Ustavnim sudom“, naveo je evropski komesar za politiku proširenja i susedstva.

Varhelji je naveo da Komisija budno prati šta se dešava sa životnom sredinom u Srbiji, uključujući u regionu Bora, i u svom dijalogu sa Srbijom naglašava značaj njene zaštite.

„To uključuje zahtev za odgovarajuću procenu uticaja na životnu sredinu u vezi sa investicijama“, istakao je Varhelji.

Evropski komesar je naveo i da su u izveštaju Komisije o Srbiji iz oktobra 2020. formulisane konkretne preporuke za delovanje radi otklanjanja nedostataka.

Komisija je, pored ostalog, naglasila potrebu jačanja kapaciteta pravosuđa i inspekcije za zaštitu životne sredine u Srbiji, kao i uspostavljanja evidencije o sprovođenju Direktive o ekološkom kriminalu, navodi se u odgovoru evropskog komesara rumunskom evroposlaniku.

Komentari

Vaš komentar