Usvojene izmene Zakona o utvrđivanju porekla imovine i o posebnom porezu

Biznis 25. feb. 202120:22 > 20:445 komentara
Podeli:
Skupština Srbije
Izvor: N1

Skupština Srbije usvojila je večeras izmene i dopune Zakona o utvrđivanju porekla imovine i o posebnom porezu, čiji je cilj unapređenje efikasnosti poreskog sistema, sprečavanje mogućnosti poreske utaje i nelegalnog sticanja, kao i povećanje efikasnosti borbe protiv korupcije.

Najvažnija izmena odnosi se na promenu termina „nezakonito stečena imovina” u „imovina na koju se utvrđuje poseban porez”, kako se taj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom „imovina proistekla iz krivičnog dela”.

Promena se odnosi i na dodavanje izraza „izdaci za privatne potrebe fizičkog lica” koji su definisani kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

pročitajte još

U Zakonu se navodi da „imovina na koju se utvrđuje poseban porez predstavlja razliku između zbira uvećanja imovine i izdataka za private potrebe fizičkog lica i prijavljenih prihoda koji su uvećani za iznos koji ne podležu oporezivanju u Srbiji, besteretno stečene imovine, imovine stečene zaduživanjem, odnosno imovine stečene na drugi zakoniti način”.

Osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrednosti imovine na koju se utvrđuje poseban porez, a koju čini zbir revalorizovane vrednosti te imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Vrednost imovine na koju se utvrđuje poseban porez revalorizuje se indeksom potrošačkih cena od poslednjeg dana kalendarske godine za koju je utvrđena ta imovina do dana donošenja rešanja o posebnom porezu.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, da se on “odnosi na sve i predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica“.

“Odnosi se na sve građane Srbije, tako da se isključuje bilo kakva selektivnost u njegovoj primeni”, istakao je on.

Mali je rekao da će se na udaru osnovnih rešenja, pre svega, naći oni kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda.

Naveo je da je u okviru Poreske uprave, koja treba da sprovede ovaj zakon, formiran poseban sektor za poreklo imovine u kome trenutno radi 20 inspektora, a kada zakon bude u punoj primeni radiće ih 60.

Poslanici su odlučili da zakon stupi na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”.

Skupština potrdila i sporazume

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su večeras Zakon o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, koji se odnosi na Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu, u iznosu od 40 miliona evra.

Poslanici su potvrdili i Sporazum o zajmu između KfW i Srbije za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – Ozelenjavanje javnog sektora“.

Zajam od 50 miliona evra biće korišćen za unapređenje energetske efikasnosti Vojno medicinske akademije u Beogradu.

Poslanici su potvrdili i sporazume o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između vlada Srbije i Meksika, o statusu između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji i Sporazum između vlada Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Poslanici su usvojili i zaključak Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu.

Komentari

Vaš komentar