Univerzitet u Beogradu usvojio Finansijski plan za 2021. godinu

Biznis 13. jan. 202115:51 > 15:56
Podeli:
N1

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je na današnjoj sednici Finansijski plan za 2021. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 704.049.000 dinara i rashodi od 958.445.000 dinara.

Prorektorka Univerziteta u Beogradu Gordana Ilić Popov rekla je da će deficit biti 254.396.000 dinara.

“Planira se da se taj deficit pokrije iz velikog iznosa od blizu 240 miliona dinara neutrošenih sredstava donacija za međunarodne projekte iz prethodne godine, kao i neutrošenih sredstava sopstvenih prihoda od studijskih programa u iznosu od osam miliona, nešto malo više od sedam miliona neutrošenih sredstava sopstvenih prihoda Rektorata i malog iznosa neutrošenih sredstava sopstvenih prihoda Centra za karijeru od oko 220.000 dinara”, rekla je Ilić Popov na onlajn sednici Senata Univerziteta u Beogradu.

Na sednici Senata usvojen je i Plan javnih nabavki za 2021. godinu.

Senat je usvojio i Izveštaj o upisu studenata za školsku 2020/2021. godinu na sve vrste i nivoe studija koji je podneo prorektor Univerziteta u Beogradu za nastavu Petar Bulat.

Bulat je, pored ostalog, rekao da je na osnovnim i integrisanim akademskim studijama na Univerzitetu u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu od planiranih 15.280 upisano 13.209 studenata.

On je rekao da je na 9.581 budžetsko mesto upisano 8.822 studenta, a na planiranih 5.699 samofinansirajućih mesta upisano 4.387 studenata.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović rekla je da „Radna grupa, koja je formirana za pokušaj nalaženja rešenja neusaglašenosti Statuta pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta sa Statutom Univerziteta u Beogradu nije uspela da se sastane“ do kraja prošle godine, tako da na današnjoj sednici Senata ova tačka nije na dnevnom redu.

Ona je navela da Nacrt dokumenta, koji je trebalo da bude predstavljen na sednici, nisu prodiskutovali svi članovi Radne grupe.

Senat je odlučio da se, na predlog Popović, pripremi preporuka “da se na fleksibilan način, usklađen sa realnim potrebama i uslovima svake članice razmotri da li će i na koji način studentima biti vrednovane predispitne obaveze” za januarski ispitni rok.

Komentari

Vaš komentar