Telekom, Wireless i još četiri firme dobile posao od milijardu dinara u Poreskoj

Biznis 27. maj 202114:09 > 14:3438 komentara
Ministarstvo finansija
Izvor: N1

Posao uspostavljanja informacionog sistema za e-fiskalizaciju u Poreskoj upravi Srbije dobila je grupa ponuđača koju čine Telekom Srbija - nosilac grupe i Serbian Business System doo i Wireless Media, sa podizvođačima Omni logika, Data tech international i "MD&Profy", svi iz Beograda. Posao je vredan 1,15 milijardi dinara sa PDV-om, što je po zvaničnom srednjem kursu 9,8 miliona evra.

Naručilac posla Ministarstvo finansija – Poreska uprava, donelo je odluku o dodeli ugovora od 1.153.152.000 dinara sa PDV-om grupi ponuđača sa podizvođačima, gde je nosilac grupe Telekom Srbija, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Reč je o uspostavljanju informacionog sistema za e-fiskalizaciju u okviru Poreske uprave Srbije.

Kako se navodi na portalu, za ovu javnu nabavku pristigla je samo jedna ponuda.

E-fiskalizacija, inače, u Srbiji treba da zaživi od januara 2022. godine i podrazumeva, između ostalog – daljinsko onlajn očitavanje fiskalnih kasa.

Dva minuta pred istek roka

Grupa ponuđača sa podizvođačima je svoju ponudu dostavila 24. maja nepuna dva minuta pred istek roka. U ponudi su dali cenu koja je prihvaćena, a predviđeno je da rok plaćanja bude 45 dana od prijema računa.

Ponuđači daju garantni rok za isporučenu opremu od 36 meseci.

Telekom će, kako se ističe u ugovoru, u ovom poslu biti zadužen za „administrativno  i finansijsko upravljanje projektom i finansijska sredstva obezbeženja ponude i tražnje“, što je pet odsto dela koji će se izvršavati.

Wireless Media ima 25 odsto dela u izvršenju posla i biće zadužena za „rukovođenje projektom i kontrolu kvaliteta, isporuku softverskih licenci, implementaciju sistema za upravljanje fiskalizacijom SUF, implementaciju napredne analitičke platforme, poslove integracije sa jedinstvenim registrom Poreske uprave i integrisanim infomacionim sistemom Poreske uprave“.

Serbian Business System (23 odsto) radiće, između ostalog na isporuci informatičke opreme i licenci, instalaciji, konfiguraciji i implementaciji opreme, fizičkoj montaži i povezivanju i dr.

Kada je reč o podizvođačima, Data Tech International (30 odsto) radiće na „instalaciji, konfiguraciji, obuci za SUF, integraciji sa naprednom analitičkom platformom i sa jedinstvenim registrom Poreske uprave.

Omni logika (8,5 odsto) zadužena je za implementaciju fiskalnog registra i poslove na integraciji sa jedinstvenim registrom i sa integrisanim informacionim sistemom Poreske uprave.

„MD&Profy“ (8,5 odsto) radiće na implementaciji napredne analitičke platforme i integraciji sa integrisanim informacionim sistemom Poreske uprave.

Nabavka nije deljena na manje

U odluci o dodeli ugovora naručilac – Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava, ističe da nabavku nije bilo moguće podeliti u više partija.

„Imajući u vidu da procenjena vrednost javne nabavke prelazi iznos evropskih pragova, naručilac je razmotrio prikladnost podele predmeta nabavke u više partija… i konstatovao da to nije prikladno pošto se radi o nabavci kojom treba uspostaviti  jedinstveni informacioni sistem, čiji delovi – softver, licence i hardver – čine nedeljivu celinu. Jedino isporučilac softvera može da odredi koja oprema može da podrži rad softvera koji se isporučuje, kao i koje licence omogućavaju nesmetan rad programa koji se isporučuje“, navodi se, između ostalog u odluci o dodeli posla.

Posao od sedam milijardi dinara

Nedavno je posao vredan tačno 7.069.600.000 dinara sa PDV-om,  na ime izrade, implementacije i održavanja centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru, sa pratećom opremom i licencama, dobila grupa ponuđača koju čine Telekom Srbija, Wireless Media, sa podizvođačima MTS Sistemi i integracije, Coming Computer i Engineering, Atos IT solutions and servicies, Sinfon i SAP West Balkans doo.

Naručilac posla bilo je Ministarstvo finansija Srbije, a novac je kako je tada rečeno, obezbeđen budžetom za 2021. godinu.

Komentari

Vaš komentar