NBS: Privremena mera za ublažavanje negativnih efekata na kapital banaka

Biznis 29. jun 202218:497 komentara
Podeli:
Narodna banka Srbije, Banka, Srbija, zgrada,
Izvor: Shutterstock

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je usvojio Odluku o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke, saopštila je NBS.

Pročitajte još:

Tom odlukom data je mogućnost bankama da ublaže negativne efekte promene cena hartija od vrednosti na kapital, nastale usled poremećaja na globalnim finansijskim tržištima, navodi se u saopštenju.

Ta mera se odnosi na dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave „a koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 9“.

NBS, privremenom merom, kako je navedeno, nastoji da podstakne banke da kupljene hartije od vrednosti Srbije zadrže u svojim portfolijima.

Dodaje se i da NBS time nastoji da otvori prostor za nova ulaganja banaka u ove hartije i da doprinese oslobađanju kapaciteta banaka za nastavak kreditne aktivnosti, naročito u segmentu privrede.

Na ovaj način, NBS, kako je navedeno, stvara ravnotežu između pooštravanja monetarnih uslova, neophodnog kako bi se ograničili efekti inflatornih pritisaka na svetskom i domaćem tržištu i stimulisanja kreditne aktivnosti banaka u cilju nastavka podrške realnom sektoru i daljem privrednom rastu.

„Propisom se omogućava da se iz obračuna osnovnog akcijskog kapitala banke, do kraja godine isključi 70 odsto neto nerealizovanih gubitaka i dobitaka proisteklih po osnovu vrednovanja pomenutih dužničkih instrumenata“, navodi se u saopštenju.

Banke će tu privremenu meru moći da primenjuju od 30. juna do 31. decembra 2022. godine.

NBS je navela i da će nastaviti da analizira celokupnu situaciju i okolnosti na finansijskim tržištima, kontinuirano sagledavajući potrebu za daljim preduzimanjem odgovarajućih mera.

Komentari

Vaš komentar