Ko su ljudi povezani sa SNS-om u Izvršnom odboru Telekoma