Građevinski fakultet: Кomisija za planove pala na ispitu iz BG metroa

Biznis 04. nov 202120:1516 komentara
Podeli:
Izvor: N1

Građevinski fakultet saopštio je na svom sajtu da je Кomisija za planove Skupštine grada Beograda 28. oktobra dostavila odgovor na njihove primedbe podnete na nacrt Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema. Кomisija je, kako se navodi, odbila sve primedbe Fakulteta kao neosnovane, sa jedinim obrazloženjem da se primedbe odnose na ulazne podatke. Fakultet napominje da je ulazne podatke definisala gradska uprava i da ih nijedna stručna institucija nije razmatrala niti odobrila.

Građevinski fakultet ističe i da u odgovorima Кomisije nema argumenata baziranih na analizi raspoloživih podataka. Imajući u vidu da u prethodnom periodu nije bilo stručne rasprave na temu predloga Plana, propuštena je prilika da se isti unapredi kroz razmenu argumenata zainteresovanih stručnih strana, ističu iz Fakulteta.

POVEZANE VESTI:

Fakultet podseća da je u julu 2019. godine dostavio JКP Beogradski metro i voz Izveštaj po uvidu u prezentacioni materijal Beogradski metro i voz, sa primedbama i sugestijama za unapređenje rešenja predstavljenih na prezentaciji u maju mesecu 2019. godine.

Kako se dodaje, Fakultet je u oktobru 2019. godine dostavio JКP Beogradski metro i voz Izveštaj po uvidu u Generalni projekat i studiju opravdanosti beogradskog Metroa, sa primedbama i sugestijama na predloženo rešenje metroa.

Fakultet je u martu 2020. godine u okviru postupka ranog javnog uvida Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda dostavio Primedbe na Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema.

Fakultet je u septembru 2021. godine, u okviru postupka javnog uvida, Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda dostavio Primedbe na Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade, dok je dopuni primedbi predao u oktrobru.

Fakultet je na svom sajtu objavio i odgovor Кomisije za planove Skupštine grada Beograda na njihove primedbe podnete u okviru javnog uvida.

Iz svega navedenog, ocenjuje Građevinski fakultet, potpuno je jasno da nijedna stručna institucija nije ni pokušala, a kamoli uspela da pobije osnovane i argumentovane primedbe. Zato Fakultet ponovo predlaže da se ažuriraju svi ulazni podaci i da se na osnovu njih izradi novi Generalni projekat i Nacrt plana, u koji će biti uključene sve naše relevantne naučne i stručne institucije.

Građevinski fakultet poručuje da pozdravlja odluku da se krene u realizaciju projekta beogradskog metroa i spreman je da pomogne svim svojim stručnim kapacitetima, ali poziva donosioce odluka da ne izigravaju zakonsku proceduru i da ne započinju radove prema trenutno predloženom rešenju metroa.

Komentari

Vaš komentar