DRI: Prihodi Puteva od putarina 26 milijardi dinara, problem sa dva distributera

Biznis 12. avg 202217:36 > 17:446 komentara
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Javno preduzeće Putevi Srbije tokom 2021. godine prihodovalo je od putarina više od 26 milijardi dinara. U kontroli koju je sprovela Državna revizorska institucija konstatovanа је nepravilnost koja se odnosi na dva preduzeća - distributera za elektronsku naplatu putarine u takozvanom postpejd sistemu. Oni, naime, nisu imali bankarske garancije na duplo veći iznos od iznosa naplaćene putarine, a ovo javno preduzeće, kako su konstatovali revizori - nije pokrenulo postupke za raskid ugovora sa tim firmama, niti je preduzimalo druge mere protiv ta dva distributera. Mesečni iznosi koji su premašivali dozvoljene iznose za naplatu putarine kod distributera, kretali su se od 1,92 miliona dinara do 78,10 miliona dinara.

Tokom 2021. godine Putevi Srbije od putarina su prihodovali ukupno 26.092.552.428 dinara, objavila je Državna revizorska institucija.

„Prihodi od putarine za motorna vozila domaće i strane registracije naplaćeni u dinarima iznose 9.079.506.510 dinara, dok prihodi od putarine naplaćeni u evrima, od vozača stranih registarstih tablica, iznose 3.016.181.182 dinara“, navela je DRI.

Izvor : DRI

Prihodi od putarine po računima iznose 84.821.400 dinara, a odnose se, prema navodima revizora – na putarinu obračunatu po fakturama koje su izdate za kupovinu mesečne i godišnje pretplatne karte za vozila domaće registracije i koje su izdate za korišćenje gradske karte.

Pročitajte još:

„Pretplatne karte se kupuju za deonicu autoputa a njihova visina se obračunava tako što se iznos naknade za određenu deonicu autoputa množi, za određenu kategoriju vozila, brojem 40 za mesečne pretplatne karte, odnosno brojem 400 za godišnje pretplatne karte“, objašnjavaju revizori.

Prihodi od punjenja tagova –  pripejd iznose 9.546.274.840 dinara, a odnose se na plaćanje putarine za motorna vozila fizičkih i pravnih lica, domaće i strane registracije, koja se, kako ističe DRI, obavlja putem uređaja za elektronsku naplatu putarine (ENP) u pripejd sistemu u kome se, uplatom odgovarajućeg iznosa, može ostvariti određeni popust.

„Prihodi od punjenja tagova – postpejd iznose 4.360.151.791 dinara i odnose se na plaćanje putarine za motorna vozila pravnih lica, domaće i strane registracije, koje se vrši elektronskom naplatom putem uređaja za ENP konfigurisanim u postpejd sistemu. Plaćanje putarine u postpejd sistemu se vrši na osnovu ispostavljenih računa za ostvareno korišćenje autoputeva, uz prethodno zaključen ugovor sa Javnim preduzećem Putevi Srbije kao upravljačem javnog puta i dostavljene neopozive bankarske garancije sa minimalnim rokom važnosti od 60 dana“, ukazuje DRI.

Vrednost te bankarske garancije mora da pokrije vrednost ostvarene putarine za obračunski period od mesec dana.

Upravo su iznosi na koje su glasile bankarske garancije bile problem na koji ukazuju revizori.

„Jedan distributer je ostvario iznose putarine u postpejd sistemu veće od dozvoljenih iznosa prema vrednostima obezbeđenih bankarskih garancija, tokom svih 12 meseci 2021. godine, i to u iznosima od 44.978.860 dinara do 78.104.250 dinara, kao i u prva tri meseca 2022. godine, u iznosima od 30.595.970 dinara do 71.247.970 dinara. Drugi distributer je ostvario iznose putarine veće od dozvoljenih za 10 meseci 2021. godine, u iznosima od 1.921.840 dinara do 29.340.180 dinara, i u prva tri meseca 2022. godine, u iznosima od 3.345.290 dinara do 9.110.060 dinara. U postupku revizije, distributeri su obezbedili nove bankarske garancije, adekvatnog iznosa u skladu sa ostvarenim iznosima putarine u toku obračunskog perioda od mesec dana, posle kojih, ostvareni promet po računima za mesec april i mesec maj 2022. godine, nije prekoračio dozvoljenu potrošnju“, navedeno je u izveštaju Državne revizorske institucije.

Komentari

Vaš komentar