Vujović: Zakon o hipoteci dužnike više štiti

Biznis 02. jul 201513:55 > 16:30
Podeli:
Izvor: Tanjug/Rade Prelić

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da se izmenama i dopunama Zakona o hipoteci obezbeđuje veća zaštita dužnika.

Vujović je, za skupštinskom govornicom, rekao da je namera ovih izmena Zakona „da se otklone u praksi uočeni nedostaci postojećeg Zakona u cilju boljeg položaja kreditora na tržištu Republike, znači zaštita svih kreditora, poverilaca i istovremeno veća zaštita dužnika“.

Dužnici moraju da budu u situaciji, ne da im je hipoteka upisana na silu i da su oni robovi i nalaze se u dužničkom ropstvu, nego da tačno znaju koja prava imaju i na koji način mogu ta svoja prava da štite, koliko su ušli u obaveze prihvatanjem hipoteke i kakva ih sudbina očekuje, rekao je Vujović.

Prema njegovim rečima, predloženim zakonskim rešenjem se propisuje da se primenjuje kamata koja je definisana pojedinim ugovorima, zakonska i zatezna kamata.

Ako ste sklopili ugovor o hipotekarnom kreditu na stan, kojim su definisane i osnovna i zatezna kamata, nema potrebe da se primenjuju drakonske kamate, zatezne kamate koje kod nas u praksi postoje, rekao je on.

Vujović je naveo da se dužnici štite da ne budu šikanirani u tom procesu, već da budu ravnopravna strana u njemu.

Banke moraju da poštuju svoje klijente i ovaj zakon se trudi da podigne status dužnika na nivo koji je vredan poverenja, rekao je Vujović.

On je ocenio i da bi predložena zakonska rešenja trebalo da dovedu do reafirmacije vansudskog postupka namirenja iz vrednosti dobijene prodajom hipotekarne nepokretnosti.

To je glavni oblik realizacije pogotovo u slučaju hipotekarnih kredita na kuće, na lizing automobile i slične stvari, rekao je on.

Vujović je kao novine, koje su predložene izmenama i dopunama Zakona, naveo da se omogućava poveriocima, naročito kod udruženih zajmova, da odrede jedno lice koje će se formalno starati o njihovim pravima i obavezama u svakom trenutku.

On je rekao da je predloženo i da se određuje jedan račun na koji idu svi prihodi od prodaje hipotekarne vrednosti i onda se poverava pravo nekome ko upravlja tim računom da svim poveriocima koji su upisani na pravičan način raspodeli prihode koje su ostvarili.

Vujović je rekao i da ovaj zakon omogućava da se ostvari konkurencija i transparentnost u postupku, a uvodi se i obaveza blagovremenog objavljivanja i zakazivanja javne aukcije i svih drugih ključnih elemenata.

Opozicija: Izmene u korist poverilaca

Skupština Srbije završila je danas načelnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci.

Opozicija je tokom rasprave ocenila da su izmene u korist kreditora i poverioca, a na štetu dužnika, što je ministar finansija Dušan Vujović negirao.