NBS: Grčke banke redovno posluju s klijentima

Biznis 29. jun. 201513:15 > 13:19
Podeli:
Izvor: Reuters/Alkis Konstantinidis

Banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu nastaviće redovno da posluju sa svojim klijentima, kako danas tako i u budućem periodu, u uobičajenom radnom vremenu, saopštila je Narodna banka Srbije, povodom vesti o privremenom zatvaranju banaka u Grčkoj zbog, za sada, neuspešnih pregovora grčke vlade sa međunarodnim kreditorima.

NBS je istakla da su banke u Srbiji, u većinskom grčkom vlasništvu, likvidne i solventne, što im omogućava da nesmetano i bez eksterne pomoći uredno posluju i obezbede neophodan finansijski servis svojim klijentima.

„Ove banke u Srbiji su strogo regulisane, najčešće rigoroznije nego na matičnim tržištima, što je omogućilo da se stvore rezerve likvidnosti i adekvatne kapitalne rezerve, koje se mogu koristiti u ovakvim situacijama u kojima i loše vesti mogu da izazovu nepotrebne negativne posledice i psihološke potrese“, porucila je NBS.

Spska centralna banka je ponovila da se sa stanovišta domaćeg zakonodavnog okvira banke grčkog porekla ni po čemu ne razlikuju od bilo koje druge banke koja posluje na srpskom bankarskom tržištu i depoziti u ovim bankama su podjednako bezbedni koliko i u svim ostalim bankama u Srbiji.

„NBS, takođe, ističe da ne postoje nikakva ograničenja u raspolaganju sopstvenim sredstvima deponenata i štediša banaka u većinskom grčkom vlasništvu u Srbiji“, poručila je centralna banka.

Mere koje NBS od danas primenjuje u odnosu na banke u većinskom grčkom vlasništvu, polazeći od mogućeg razvoja situacije vezane za grčku krizu, kako je ukazano u saopštenju, odnose se pre svega na pojačano praćenje i ograničenje transakcija ovdašnjih banaka sa matičnim bankarskim grupacijama i imaju za cilj preventivno delovanje radi prečavanja prelivanja bilo kakvih negativnih efekata na bankarski sektor Srbije.

„Ove mere ne sadrže nikakva ograničenja u odnosu na deponente i štediše ovih banaka, koji mogu i dalje slobodno da raspolažu svojim sredstvima u punom iznosu. Odluka NBS da privremeno uvede pomenute mere ima za cilj preventivno delovanje koje će obezbediti zaštitu deponenata i stabilnost bankarskog i finansijskog sistema u celini“, navedeno je u saopštenju NBS.