Rajić: Sledeća godina teška za privredu

Biznis 26. okt. 202017:30 > 17:30
Podeli:
Izvor: N1

U krizi izazvanoj epidemijom kovida 19, lokalne samouprave će tražiti način kako da uvećaju svoje prihode, zato treba očekivati povećanje poreza na imovinu, ali i dodatne parafiskalne namete, kaže Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.

Mi smo i u ovoj godini imali poskupljenje nekih komunalnih usluga i taksi, ne veliko, od 5 % do 20% , ali s obzirom na krizu, za privrednike je to bilo opterećenje. U sledećoj godini, firme će vraćati ono što im je država omogućila u okviru paketa pomoći, moraće na rate da plaćaju poreze i doprinose na zarade, i odložene zakupnine, koje plaćaju za objekte u vlasništvu lokalnih samouprava, naglašava Rajić.

Kaže da će 2021. biti teška, jer će privreda morati da servisira tekuće troškove, plus zaostale dugove iz 2020. godine, a lokalne samouprave će morati da povećaju svoja zahvatanja prema privredi, da bi obezbedile novac za svoje finansiranje.

Da podsetimo, država je, kada je donela paket pomoći privredi, tražila od lokalnih samouprava da smanje svoje budžete za 20 odsto, navodi.

Na pitanje da li je održiv sadašnji poreski sistem, Rajić kaže da je osnovni problem u Srbiji je nesigurnost i nepredvidivost u poslovanju i – da bi se smanjio broj parafiskalnih nameta, mi moramo da pristupimo reformi poreskog sistema. „A u Srbiji nikada nije urađena analiza održivosti poreskog sistema, koja uključuje određivanje vida i obima nameta za privredu po različitim delatnostima, koji može da se izdrži, a da se normalno razvija poslovanje“, navodi gost InfoBiza.

Da bi smanjili broj parafiskalnih nameta, koji je manji u evropskim državama, dolazimo do toga da mora da se preispita čitav poreski sistem, kaže.

Umesto 40 dažbina na lokalu, mnogo je realnije da odredite privrednu snagu određenih privrednih subjekata u određenim delatnostima i da uvedete neka rešanja kao što je u Evropi gradski porez, gde firme dodatna zahvatanja plaćaju kroz objedinjeni namet, navodi Rajić. Time bi se naglašava, olakšalo poslovanje početnicima u biznisu, koji taj porez ne bi ni plaćali ili bi plaćali minimalni iznos.

Problem za srpsku privredu su brojni nameti kojima se finansira lokalna samouprava, a privrednicima otežavaju poslovanje, jer ne znaju visinu tih nameta niti kad će šta morati da plate. Komunikacija ministarstva privrede i privrede mora biti na višem nivou, kako bi se partnerski pristupilo promeni sistema, zakljućuje Rajić.