GIZ: Gradovi uz BFC poslovne sertifikate privlače tri puta više investicija

Biznis 25. sep. 202011:09 > 11:14
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Gradovi na Balkanu, a među njima i Novi Sad i Leskovac koji su prošli proces sertifikacije i stvorili partnerstva između privatnog i javnog sektora i dobili sertifikat poslovne otvorenosti, BFC (Business Friendly Certificate), privukli su tri puta više investicija od nesertifikovanih, saopštila je nemačka razvojna agencija GIZ.

Ova mreža je, kako se navodi, uspostavljena uz podršku GIZ i projekta Otvorenog regionalnog fonda – Modernizacija opštinskih usluga. Ovakav način osigurava dugoročno investiranje u opštine sa BFC sertifikatima, a istovremeno stvara razvojna partnerstva između privatnog i javnog sektora, „develoPPP.de“ program, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način doprinosi se, kako je istaknuto, već postojećim privatnim investicijama, dok se istovremeno kroz program razvojne saradnje pruža tehnička i savetodavna pomoć.

Krajnji cilj ove incijative je poboljšanje i harmonizacija poslovnih uslova u regionu, jačanje investicijske reputacije regiona, ekonomske saradnje i održivog razvoja.

„Sada u regionu postoji zdrava konkurencija, što ohrabruje dalja ulaganja domaćih i stranih privatnih firmi, a na taj način se pomaže otvaranju novih radnih mesta, a gradovi i opštine, istovremeno, ostvaruju veći priliv prihoda“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da GIZ podržava angažman privatnih firmi iz regiona kroz develoPPP.de program, a da finansijska sredstva obezbeđuje Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

„Dobar primer su firme SEKOPAK iz Srbije, EKOPAK iz Bosne i Hercegovine i PAKOMAK iz Severne Makedonije koje su nedavno započele zajednički projekat kako bi omogućile finansijski efikasne lance reciklaže stakla u ovim zemljama“, navodi se u saopštenju.

Zajedno sa partnerima iz BFC mreže iz Jugoistočne Evrope, projekat će razviti i testirati opštinske modele za uspostavljanje odgovarajućih sistema prikupljanja otpadnog stakla. Na osnovu rezultata, sačiniće se, kako se navodi, smernice sa najboljim iskustvima i distribuirati ostalim opštinama u regionu.

Generalna direktorka SEKOPAK-a Violeta Belanović Kokir rekla je da oni smatraju da je strateška saradnja sa GIZ-om na ovom projektu izuzetno korisna za dalje jačanje sistema prikupljanja staklenog otpada u Srbiji.

„Tokom ove prve godine implementacije projekta, stvorili smo osnovu za poboljšanje postojećeg sistema prikupljanja stakla. Kroz regionlani pristup, razmenićemo iskustva sa ostalim partnerima i razviti najbolja rešenja za naše zemlje“, rekla je ona.

Tokom leta 2019. godine, GIZ je uspostavio Regionalni servisni centar za saradnju sa privatnim sektorom u Jugoistočnoj Evropi, sa sedištem u Sarajevu, koji promoviše GIZ instrumente pomoći regionu, sa posebnim fokusom na „develoPPP.de“ programima, dostupan domaćim i evropskim firmama.

Sve projektne ideje prolaze kroz proces selekcije na bazi utvrđenih kriterijuma i ukoliko je projekat odabran, tehničku podršku i dodatna sredstva, u proseku do 50 odsto projektnih troškova, može osigurati GIZ.

Projekti u sklopu develoPPP.de programa kreću se u iznosu od 100.000 do dva miliona evra, uz trajanje projekta do tri godine.