Deficit budžeta na kraju februara 600 miliona dinara, javni dug 49,1 odsto BDP

Biznis 06. apr 202017:02 > 17:09
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Deficit republičkog budžeta na kraju februara ove godine iznosio je 600 miliona dinara jer su prihodi bili 204,7 milijardi, a rashodi 205,3 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.

U februaru je deficit budžeta iznosio 12,8 milijardi dinara. Prihodi budžeta u februaru su bili 94,7 milijardi dinara, od čega je naplata poreza iznosila 83,6 milijardi dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 41,1 milijarde dinara i akciza od 23,9 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 10,7 milijardi dinara, a priliv donacija 400 miliona dinara.

Rashodi budžeta u februaru su 107,4 milijarde dinara. Troškovi za zaposlene su bili 26,6 milijardi, isplata kamata 15,7 milijardi, kapitalni izdaci 12,4 milijardi, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 15,3 milijarde dinara.

Na nivou opšte države u prva dva meseca ove godine ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 6,6 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 27,6 milijardi dinara.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države za prva dva meseca je planiran fiskalni deficit u iznosu od 20,6 milijardi dinara.

Javni dug Srbije na kraju februara je iznosio 24,36 milijardi dinara, što je 49,1 odsto planiranog ovogodišnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Na kraju januara javni dug je bio 48,9 odsto BDP-a.