Efektiva: Supernova nema pravo na naplatu penala prilikom raskida ugovora

Biznis 04. feb 202009:49 > 10:00
Izvor: N1

Odluka Telekoma Srbija da iz ponude svojih operatora isključi TV N1, među brojnim korisnicima pokrenuo je pitanje mogućnosti za raskid ugovora sa tim operatorima, bez plaćanja penala. Jovan Ristić iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva kaže da se svakodnevno javlja veliki broj potrošača koji kažu da im "Supernova ne dozvoljava raskid ugovora bez plaćanja penala".

„Mi tvrdimo da oni uopšte nemaju pravo na penale prilikom raskida ugovora, ali čak i kad imali pravo opet bi imali pravni problem“, rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, Supernova se „poigrava“ članom 105. Zakona o telekomunikacijama.

„On kaže da ‘specifikacija usluga, sadržaj paketa, uključujući naročito…’ Kad imate ‘uključujući naročito’ to znači da lista nije iscrpna samim nabrajanjem, a nas Supernova pokušava da ubedi da je to iscrpna lista i da se među tim uslovima ne nalazi programska šema“, kaže Ristić.

POVEZANA VEST

Prema zakonu, dodaje on, operator je dužan da pretplatnika najmanje mesec dana unapred obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

„I lepo kaže u zakonu – pretplatnik ima pravo da po prijemu obaveštenja raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi po kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluge, sadržaj paketa“, navodi Ristić.

Kad je reč o proceduri, Ristić objašnjava da je neophodno podneti zahtev za raskid ugovora, ali dodaje da postoji problem jer se insistira na potpisivanju „njihovog formulara“.

Ristić kaže da je otkazni rok 30 dana od trenutka obaveštavanja (do 16. ili 17. februara), ali da isto tako potrošač mora da vrati i opremu jer ukoliko je zadrži duže od sedam dana moraće da je plati.

„A njihov formular sadrži upravo sve ovo što mi kažemo da nije tačno, uključujući i obavezu potrošača da plati penale“, kaže Ristić i navodi da potrošači mogu da odbiju da popune formular i podnesu svoj zahtev za otkazom ugovora.

Ristić navodi i da član 87. Zakona o zaštiti potrošača sadrži obavezu trgovca da potrošača, pre zaključenja ugovora, obavesti o pravu da promeni pružaoca usluga bez dodatne naknade. Takođe, član 90. kaže da je trgovac dužan da omogući potrošaču zaključivanje ugovora sa drugim trgovcem koji pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa iste vrste bez plaćanja naknada i dodatnih troškova.

„Ovo je još jedan izlaz iz problema, ali za ovaj izlaz smo uskraćeni. Nismo obavešteni o njemu“, ističe Ristić.