DRI: GIM potencijalno oštetio "Namensku" iz Trstenika za 1,6 miliona dolara

Biznis 17. jan. 202011:56 > 12:02
Podeli:
Izvor: Screenshot

Kompanija GIM potencijalno je oštetila proizvođača oružja "PPT Namenska iz Trstenika" za 1,6 miliona dolara jer je prodavala oružje u inostranstvu po ceni većoj od ugovorene, a razliku, suprotno zakonu, nije isplatila Namenskoj, sledi iz izveštaja Državne revizorske institucije.

U izveštaju o reviziji poslovanja Namenske, objavljenom na sajtu DRI 31. decembra 2019, utvrđeno je da je kompanija GIM prodavala oružje ove trsteničke firme po cenama većim od cena iz komisionog ugovora, a tu razliku u prihodu nije isplatila proizvođaču, piše Nova ekonomija.

Kako je naveo revizor, prema Zakonu o obligacionim odnosima komisionar GIM je bio dužan da položi račun Namenskoj kao komitentu i da „preda sve što je primio po osnovu izvršenog posla za njegov račun“.

Balkanska istraživačka mreža BIRN objavila je 2018. i 2019. više istraživanja koja pokazuju da je kompanija GIM povezana sa ocem ministra policije Srbije Brankom Stefanovićem, i da je bila povlašćena pri kupovini naoružanja od fabrike Krušik u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR.

Dokument koji dokazuje vezu oca Nebojše Stefanovića sa GIM-om novinarima je prosledio uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović, koji je zbog toga uhapšen 18. septembra 2019. i najpre odveden u zatvor u Beogradu, a onda vraćen u kućni pritvor, koji mu je ukinut 18. decembra.

Nova ekonomija poslala je pitanja GIM-u i Namenskoj iz Trstenika u vezi izveštaja državnog revizora, ali njihov odgovor nije stigao do objavljivanja teksta.

U izveštaju se navodi da GIM nije dostavljao PPT Namenskoj obračune o komisionoj prodaji nakon obavljenog posla koji sadrže ugovore sa krajnjim kupcem, fakture GIM prema krajnjem kupcu kao i dokumentaciju o nastalim troškovima, nego je Namenska prihode od prodaje obračunavala po fakturama koje je sama izdala GIM-u, a koje sadrže nižu vrednost od one po kojoj je oružje zaista prodato inostranom kupcu.

Trstenička kompanija fakturisala je GIM-u vrednost proizvoda u iznosu od 319,29 miliona dinara u 2017. i 2018. godini, navodi se u izveštaju DRI o poslovanju namenske fabrike iz Trstenika.

Međutim, fakturisana vrednost istih proizvoda od strane GIM-a prema inostranom kupcu iznosila je preko 479 miliona dinara u 2017. i 2018. godini, što je razlika od 159,7 miliona dinara, ili 1.640.560‬ dolara.

Zato je nalaz revizora bio da postoji rizik da Namenskoj nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla realizovanog po povoljnijim uslovima od uslova predviđenih komisionim ugovorom.