Nova ekonomija: Vlada pravi interno tržište rada u državnim službama

Biznis 20. dec. 201912:19 > 12:22
Podeli:
Izvor: N1

Vlada Srbije će napraviti interno tržište rada, odnosno elektronsku bazu podataka o slobodnim radnim mestima i kadrovskim potrebama državnih organa, kao i o neraspoređenim državnim službenicima i onima koji žele premeštaj na drugo radno mesto, objavila je Nova ekonomija.

Uredba o internom tržištu primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Kako se navodi, interno tržište rada je instrument za popunjavanje slobodnih radnih mesta u državnim organima, a u cilju efikasnog i transparentnog rešavanja kadrovskih potreba državnih organa, zadržavanja kvalitetnih kadrova, povećanja interne mobilnosti zaposlenih, karijernog razvoja zaposlenih, kao i zaštite radno pravnog statusa neraspoređenih državnih službenika.

Učesnici na internom tržištu rada su državni organi, državni službenici u svim državnim organima, kao i službenici u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organima gradskih opština i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine prema posebnom zakonu.

Evidencija ne sadrži podatke koji su označeni određenim stepenom tajnosti, podatke o slobodnim radnim mestima policijskih službenika i državnih službenika koji obavljaju bezbednosno-obaveštajne poslove, poslove izvršenja krivičnih sankcija, kao i slobodnim radnim mestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i kadrovskim potrebama državnih organa u kojima se obavljaju poslovi na navedenim radnim mestima.

Takva evidencija se vodi kroz jedinstveni informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.