Mere štednje više pogodile žene zaposlene u javnom sektoru

Biznis 13. feb. 201916:51 > 16:52
Podeli:
Izvor: N1

Jelena Žarković Rakić iz Fondacije za ekonomske nauke govorila je u Danu uživo o rezultatima istraživanja o uticaju fiskalne konsolidacije na položaj žena zaposlenih u javnom sektoru. "Skoro pedeset odsto svih zaposlenih žena radi u javnom sektoru, većina muškaraca u privatnom, otuda pretpostavka da mere štednje više mogu da pogode žene", kaže ona.

Program fiskalne konsolidacije koji je Vlada Srbije uvela 2014. godine, da bi rešila problem visokog deficita, uzrokovao je blagi rast rodnog jaza u platama u javnom sektoru, mlađe žene gurnuo u nezaposlenost, a žene blizu penzije u radnu neaktivnost. To je pokazalo istraživanje koje je sprovela Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN.

Gošća N1 rekla je da je istraživanje trajalo oko dve godine.

„Mi smo pošli sa potpuno drugačijom pretpostavkom, naša pretpostavka je bila da će se jaz u platama između muškaraca i žena smanjiti. To smanjenje je bilo osmišljeno da zaštiti najniže zarade. Među zaposlenima koji primaju manje od 25.000 u javnom sektoru su većina žene. Očekivali smo da će razlika u zaradama morati da se smanji, na naše iznenađenje to se nije desilo“, rekla je ona.

Kaže da je mera potpuno dosledno primenjena u takozvanom opštem sektoru države, što je javna uprava i deo javnih preduzeća.

„Žene su većina u opštem sektoru države, skoro osamdeset odsto zaposlenih u obrazovanju i zdravstvu, muškarci su većina u javnim preduzećima“, kaže ona, dodajući da vide da se ta mera nije dosledno primenjivala u javnim preduzećima.

Kako kaže, ta preduzeća su pod manjom kontrolom džrave, imaju veću autonomiju i u zapošljavanju i određivanju zarada.

Ističe da su gledali šta se dešava sa zaposlenošću, te dodaje da je nekativnost i kada nemate posao, ali ga ne tražite. U slučaju starijih, to je penzija.

„Mlađe žene privremeno postaju nezaposlene, a starije idu u neaktivnost. Mislim da u toj činjenici da su mere više zahvatile sektor u kome su žene većina, zato vidimo tu veću verovatnoću“, kaže ona.

Dodaje da je Slovenija takođe prošla kroz mere štednje, te da je paket bio širi nego kod nas, smanjen dečji dodatak, smanjena naknada za porodilje, povećane cene za vrtiće…

„Skoro pedeset odsto svih zaposlenih žena radi u javnom sektoru, većina muškaraca u privatnom, otuda pretpostavka da mere štednje više mogu da pogode žene“, kaže ona.