OECD: BDP nije dovoljan da se prouči zdravlje jedne zemlje

Biznis 27. nov. 201810:00 > 10:04
Podeli:
Izvor: Pixabay

Ekonomisti, među kojima i američki nobelovac Džozef Stiglic i Francuz Toma Piketi, pozvali su na bolje merenje efekata krize da bi se izbegle "ozbiljne greške", a jedan od koraka je gledanje dalje od BDP-a.

To se navodi u danas objavljenom izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), pod nazivom „Izvan BDP-a, meriti ono bitno za ekonomski i socijalni učinak“.

„Kada se koncentrišemo samo na ono što nam je pod rukom, moguće je načiniti ozbiljne greške u ekonomskoj politici“, upozorila je Marten Diran, direktorka odseka za statistiku u OECD.

Ona je navela da bi, da su efekti krize bili bolje mereni, možda bilo „političkih odgovora kojim bi se minimalizovali njeni ekonomski, politički i socijalni efekti“.

Autori izveštaja su u dokumentu preporučili vladama da „bolje mere nejednakosti“, što je omiljena Piketijeva tema, dok se današnje statistike ograničavaju na proračunavanje rasta BDP-a.

„Treba prevazići BDP da bi se proučilo zdravlje jedne zemlje, i dodati mu listu indikatora koji pokazuju nivo raspoređenosti dobrobiti u društvu kao i održivosti na socijalnom, ekonomskom i ekološkom planu“, naveli su oni.

Lekcija koju su autori izveštaja izvukli iz krize je da bi „prikladniji indikatori ekonomske nesigurnosti otkrili da su posledice recesije bile mnogo teže od onih koje je prikazivala statistika zasnovana na BDP-u“.

Taj izveštaj je nastavak rada predstavljenog 2009, na vrhuncu krize, na zahtev tadašnjeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija.