Sud EU: Nove tehnike uzgajanja vode se kao GMO

Biznis 25. jul. 201818:05 > 18:11
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Evropski sud pravde je odlučio da hrana proizvedena putem niza novih biotehnoloških tehnika uzgajivanja treba da bude smatrana genetski modifikovanim organizmom (GMO) i tako potpadne pod stroge evropske regulative za takve proizvode.

Ta odluka suda, posle koje će hrana prolaziti posebne bezbednosne provere i ograničenja u oznakama, smatra se velikom pobedom aktivista za životnu sredinu nad biotehnološkom industrijom. 

Biotehnološke kompanije su radile na novoj generaciji tehnologija za promenu genetskog materijala biljaka i životinja, i dugo se raspravljalo o tome da li moraju da se usklade sa evropskim propisima o ograničavanje genetskih modifikacija, koji su mnogo stroži od onih u SAD.

U današnjoj odluci, sud je naveo da organizmi stvoreni novim uzgajivačkim tehnikama „potpadaju, u principu, pod okvir Direktive o GMO i podložni su obavezama koje ta direktiva nameće“. 

Industrija tvrdi da nove tehnike olakšavaju stvaranje organizama otpornih na sušu i bolesti, a istovremeno hranljivijih, i da će njihovo podvrgavanje strogim propisima omesti razvoj. Protivnici kažu da će nekontrolisani razvoj dovesti prirodu i zdravlje ljudi u opasnost.

Nemačka ministarka za životnu sredinu Svenja Šulce pozdravila je odluku i nazvala je „dobrom vešću za životnu sredinu i zaštitu potrošača“ kao i „jasnom posvećenošću principa preventivnosti u Evropi“. 

„Sad konačno imamo potrebnu pravnu sigurnost i transparentnost za potrošače, istraživače i industriju. Zaštita životne sredine i zdravlja su naš najviši prioritet i kad se radi o novim genetičkim tehnologijama“, rekla je Šulceova.