Ružić: Za reformu javne uprave od EU 80 miliona evra

Biznis 13. mar 201811:27 > 11:31
Izvor: Tanjug/Dimitrije Goll

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je ostvaren napredak u mnogim oblastima reforme javne uprave u Srbiji. On je na predstavljanju izveštaja SIGMA o reformi javne uprave u Srbiji istakao da je reforma javne uprave ključna za pridruživanje Srbije EU i dodao da je EU za podršku toj reformi opredila 80 miliona evra.

„Na osnovu napretka Srbije omogućeno je da iz sektorske budžetske podrške EU dobijemo 80 miliona evra i to je veliki motivaconi faktor da nastavimo krupnim koracima napred“, rekao je Ružić.

Kako je objasnio, od tog iznosa 70 miliona evra je direktna podrška budžetu Srbije, a 10 miliona evra se odnosi na četiri projekta, od kojih dva koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Ružić je naglasio da je u izveštaju SIGMA, za period od maja 2015. do juna 2017. konstatovan stalni naredak u mnogim sferama reforme javne uprave i definisani su jasni putokazi i smernice šta treba unaprediti.

On je rekao i da je potrebna veća koordinacija aktivnosti i bolja komunikacija izmedju resora.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da reforma javne uprave jedan od glavnih stubova i zahteva u napredovanju Srbije ka evropskim integracija.

„Transprentna i odgovorna javna uprava u državi važna je i za dobrobit gradjana“, rekao je on.

Dodao je da je važno da Srbija poštuje principe koje je uradila SIGMA i da ih usvoji u reformi.

On je napomenuo da Vlada Srbije završava Akcioni plan za reforme javne uprave 2018. do 2020. godine i da se tu poosebno naglašava transpretnost, odgovornost i nezavisnost u radu javne uprave.

Fabrici je takođe naglasio da EU pomaže Srbiji u reformi javne uprave, i da je pripremljen sektorski budžet za reformu i za to je opredeljeno 80 miliona erva za period od tri godine.

Kako se navodi, u Izveštaju SIGME o monitoringu, koji se odnosi na period od maja 2015. do juna 2017. godine, konstatuje se da Srbija ostvaruje stalan napredak u odredjenim oblastima reforme javne uprave, kao i da je uspostavljen zakonski okvir za funkcionalnu javnu upravu.

Ovaj izveštaj koji obuhvata šest ključnih oblasti reforme (strateški okvir za reformu javne uprave, izradu i koordinaciju politike, javnu službu i razvoj kadrova, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama), sadrži i preporuke koje su svojevrsna pomoć i pravac za dalje reforme u oblasti javne uprave i javnih finansija.

SIGMA je 2014. godine izradila Principe javne uprave kao podršku snažnijem pristupu Evropske komisije reformi javne uprave (RJU) u procesu proširenja Evropske unije (EU).

Principi odredjuju šta dobra javna uprava podrazumeva u praksi i opisuju glavne zahteve kojih zemlje moraju da se pridržavaju u procesu evropskih integracija.