Brnabić o Beloj knjizi: Za pet godina uloženo 8 milijardi

Biznis 08. nov 201712:54 > 13:46
Podeli:
Izvor: N1

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u proteklih pet godina u Srbiju uloženo više od osam milijardi evra i dodala da je Vlada Srbije posvećena stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta kako bi privukla investitore, ali i omogučila da privrednici koji već posluju budu zadovoljni i nastave da investiraju.

„Ostvarene su makroekonomska stabilnost i fiskalna disciplina, smanjen je javni dug, ali smo svesni da je i pored uspeha put dugačak što se tiče sprovođenja reformi“, rekla je Ana Brnabić na predstavljanju „Bele knjige 2017“ Saveta stranih investitora.

„Do kraja godine biće definisan program reforme Poreske uprave, što je važno za efikasniju naplatu poreza i sprečavanje sive ekonomije“, kazala je Brnabić. 

Kako je objasnila, Poreska uprava će zadržati samo osnovnu delatnost, a sporedne delatnosti će biti izdvojene. 

„Jačaćemo i inspecijski mehanizam“, istakla je premijerka. 

Ukazala je da i dalje ima viška zaposlenih u javnoj upravi, ali da je manjak radnika u zdravstvu, zbog čega je odobreno da se u toj službi zaposli još 4.000 ljudi. 

„Prioriteti Vlade su i uvođenje elektronske uprave, kako bi građani i privreda imali efikasniju uslugu, a time će se sprečavati i korupcija“, kazala je Brnabić. 

Navela je da će jedan od stubova reforme u narednom periodu biti vladavina prava, odnosno efikasniji pravosudni sistem za privredu i građane. 

Premijerka je dodala da Srbija kasni u toj reformi jer je fokus bio na drugim važnim oblastima. 

Ocene Saveta stranih investitora

Predsednica Saveta stranih investitora (FIC) Jana Mihajlova rekla da je Vlada Srbije u poslednjih godinu dana ostvarila dobre makroekonomske rezultate, ali da je od ključne važnosti da se podstakne jači ekonomski rast. 

Ona je istakla da Savet očekuje da zajednička radna grupa osnovana sa Vladom postane mehanizam za ubrzanje reformi sa dva cilja – da se ubrza usklađivanje zakona sa regulativom EU i da se poboljša primena zakona. 

Mihajlova je rekla da je zbog toga važno da vlada nastavi pristupne pregovore sa EU, kao okvir za unapređenje uslova za poslovanje, zakona i njihove primene. 

„Tri ključna očekivanja Saveta od Vlade Srbije su da podstakne jači ekonomski rast tako što će fiskalnu konsolidaciju učiniti održivom, da unapredi sprovođenje zakona i nastavi usklađivanje propisa sa EU regulatovom“, kazala je ona. 

Dodala je da je održiva fiskalna konsolidacija je moguća samo kroz snažne strukture reforme sa fokusom na privatizaciju i korporativizaciju državnih preduzeća. 

„Za privredu je važno da se uvede doslednija i efikasnija primena propisa, naročito u oblasti poreske politike, za šta je neophodna modernizacija državne uprave, uklučujući i poresku administraciju“, rekla je Mihajlova. 

Prioriteti u reformama, prema njenim rečima, treba da budu u sedam oblasti – porezima, radu, inspekciji i bezbednosti hrane, nekretninama i izgradnji, digitalizacija i elektronskom poslovanju, stečaju i deviznom poslovanju. 

Savet stranih investitora je u „Beloj knjizi“ ocenio da je Srbija, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarila napredak u 33 odsto predloga koje je to udruženje dao prošle godine, ali da ovogodišnji uspeh nije nadmašio ostvareno iz prethodne godine. 

Najveći napredak ostvaren je u oblasti građevinskog zemljišta i izgradnje, što je ocenjeno najvećom prosečnom ocenom 2,13. Sledi zaštita korisnika finansijskih usluga koja je ocenjena sa dva, napredak u oblasti transporta ocenjen je sa 1,95, a u duvanskoj industriji sa 1,96. Od oktobra 2016. do oktobra 2017. najmanji napredak ostvaren je u Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, restituciji i standardima kvaliteta u proizvodnji mleka, što je ocenjeno sa jedinicom. 

U borbi protiv sive ekonomije postignut je napredak što je ocenjeno sa 1,55. 

Od 11 preporuka koje su predstavljene u „Beloj knjizi“ 2016. godine šest je ostvarilo određeni napredak, dok u ostatku nije bilo napretka. „Bela knjiga“ predstavlja svojevrstan presek stanja o indikatorima ekonomske razvijenosti, odnosno ona sadrži predloge za poboljšanje poslovnog okruženja u zemlji. 

U ovogodišnjem, petnaestom izdanju Bele knjige, analizirano je 18 zakona i podzakonskih akata i 24 pisane inicijative za izmene postojećih propisa. 

Savet stranih investitora u Srbiji osnovan je 2002. godine, a od 2003. u „Beloj knizi“ jednom godišnje saopštava Vladi Srbije i javnosti svoje viđenje uslova poslovanja i ulaganja u raznim oblastima, ali i predlaže izmene propisa i prati njihovo sprovođenje. 

Ulaganja 130 članica Saveta su 2016. godine porasla 5,2 milijarde evra i dostigle 28,7 milijardi. 

Članice Saveta zapošljavaju oko 100.000 ljudi, a u ukupnom izvozu učestvuju sa oko 25 odsto.