Paušalac veći za 5 % preduzetniku koji zaposli nekoga

Biznis 26. avg 201721:11 > 21:16
Izvor: N1

Hoće li poslovanje takozvanih paušalaca ubuduće biti predvidljivo uz novu Uredbu Vlade Srbije o kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje? Među paušalcima bi mogli da se nađu i lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, dok u kategoriju drugih profesionalnih delatnosti potpada većina preduzetnika iz informacionog sektora.

Izmenama se preciziraju i kriterijumi za određivanje visine paušalnog poreza. Konkretno, ako se preduzetnicima uvećava poreska osnovica za trenutnu godinu, ona ne može biti uvećana više od 10 odsto, ako je bila uvećana i prethodne godine.

Po zaposlenom radniku, polazna osnovica se uvećava za pet odsto, ali to uvećanje ne sme da bude manje od pet odsto njegove prosečne mesečne zarade.

„Ova uredba donosi neke promene, pre svega u nekom domenu da one uključuju neke nove delatnosti koje će moći da budu paušalno oporezovane. Ona uvodi tu neku vrstu limita da povećanje neće moći da bude veće od 10 odsto, ali problem je što je u EU taj limit – godišnja inflacija plus 1 odsto. Tako da je to samo jedna delimična olakšica paušalcima“, objašnjava Dragoljub Rajić iz Mreže za Poslovnu podršku.

On ističe da na snazi i dalje ostaje, kako kaže, besmislena odredba da svaki poušalac koji zaposli nekoga i počne da mu isplaćuje zaradu sa punim porezima i doprinosima, ima uvećanje poreza od 5 odsto.

„On je praktično do sada imao ouvećanje od 10 odsto, ali je to spušteno na 5 odsto. Nigde u Evropi nemate slučaj da neko ko zapošljava ljude u suštini plaća još porez na porez“, napominje Rajić.

Rajić kaže da Uredba možda olakšava i upućuje Poreske uprave na to da imaju u vidu da svako ko otvori preduzetničku radnju treba da bude oporezovan slično kao neko ko već radi u toj delatnosti, ali napominje da će mnogo toga zavisiti kako će poreske uprave u praksi tumačiti ovu Uredbu.