Javni dug 25 milijardi evra, deficit 7,9 milijardi dinara

Biznis 02. feb 201712:06 > 12:15
Podeli:
Izvor: N1 info

Javni dug Srbije na kraju 2016. godine iznosio je oko 25,02 milijarde evra, što je 73,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.

U novembru je javni dug bio oko 24,71 milijardu evra, što je 72,4 odsto BDP. Na kraju 2015. godine javni dug je iznosio oko 24,82 milijarde evra, odnosno 74,7 odsto BDP-a. Javni dug Srbije je na kraju 2014. godine iznosio 22,76 milijardi evra, odnosno 70,4 odsto BDP-a, dok je na kraju 2013. godine bio 20,14 milijardi evra, sa učešćem od 59,6 odsto u BDP-u.

Krajem 2000. godine javni dug je bio 14,17 milijardi evra ili 201,2 odsto BDP-a, a najniži iznos javnog duga bio je 2008. godine kada je iznosio 8,78 milijardi evra ili 28,3 odsto BDP.

Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto.

Deficit u budžetu 7,9 milijardi dinara

Budžet Srbije na kraju 2016. godine bio je u deficitu od 7,9 milijardi dinara, posle isplate duga Petrohemije prema Naftnoj industriji Srbije od 13 milijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

U deficita budžeta uračunati su i projektni zajmove koji su iznosili 33,7 milijardi dinara.

Kapitalni rashodi u 2016. finansirani iz projektnih zajmova veći su za 10,4 milijardi dinara u odnosu na prethodnu godinu.

U decembru su prihodi budžeta iznosili 91 milijardu dinara, a rashodi 136,4 milijardi, uključujući i otplatu duga Petrohemije, tako da je deficit bio 45,4 miljarde.

Poreski prihodi u decembru su iznosili 77,7 milijardi dinara. Najveći prihod, kao i obično, bio je po osnovu PDV-a, 37,4 milijarde dinara.

„Značajan prihod zabeležen je po osnovu akciza usled formiranja zaliha akciznih proizvoda. Ovo je karakteristično za period pre stupanja na snagu novih iznosa akciza, s obzirom da se u januaru akcize povećavaju u skladu sa Zakonom o akcizama. Po osnovu akciza je ostvareno 25,4 milijardi dinara“, navodi se u saopštenju.

Neporeski prihodi iznosili su 12,8 milijardi dinara, a donacije budžetu 500 miliona dinara.

Na nivou opšte države na kraju 2016. godine zabeležen je budžetski deficit u iznosu od 57,1 mlilijardu dinara, odnosno 1,4 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Aranžmanom sa MMF bio je predvidjen deficit u iznosu od 163,5 milijardi dinara ili 3,9 odsto BDP, s tim da je šestom revizijom aranžmana deficit snižen na 89,1 milijardu, ili 2,1 odsto BDP.

U odnosu na 2015. godinu ostvareni fiskalni deficit je niži za 92 milijardi dinara ili 3,2 odsto, dok je po prvi put u periodu nakon 2006. godine ostvaren primarni fiskalni suficit (fiskalni rezultat bez kamata) u iznosu od 74,1 milijardi dinara, odnosno 1,8 odsto BDP, istaklo je Ministarstvo finansija.

Dodaje se da su značajno manjem deficitu od ciljanog doprineli bolji makroekonomski okvir, borba protiv sive ekonomije i poreske evazije, visoka uplata jednokratnih neporeskih prihoda i nešto niži rashodi.