Vlada usvojila budžet sa "najnižim deficitom u istoriji"

Biznis 01. dec. 201612:20 > 12:51
Podeli:
Izvor: Tanjug / Rade Prelić

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu, za koji tvrdi da ima najniži predviđeni deficit u istoriji Srbije.

Vlada je saopštila da je predviđeni deficit za narodnu godinu 1,7% BDP-a. Dodaje se da postoji odlučnost da se i u narednoj godini obezbedi privredni rast i bolji život građana.

Predlog bužeta planirao je prihode za narednu godinu u iznosu od 1.092,9 milijarde, a planirani rashodi su 1.162 milijardi dinara. Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu je 69,1 milijardi dinara.

„Uprkos tome što su prvi put u rashode budžeta Republike uključeni svi projektni zajmovi kao i rashodi Koridora Srbije u ukupnom iznosu od 43,5 milijardi, planirani deficit u 2017. godini biće za 52 milijarde niži od deficita koji je bio predviđen budžetom za 2016. godinu“, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 916,8 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 466 milijardi.

Budžet za narednu godinu je planiran na osnovu prognoze da će u 2017. godini realni rast BDP-a iznositi tri odsto, BDP deflator (kad se isključi uticaj inflacije) 1,6 odsto, a da će inflacija biti 2,4 odsto.

Vlada Srbije je usvojila i Fiskalnu strategiju za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. koja prethodi izradi Nacrta zakona o budžetu za 2017. godinu.

Dodaje se da je „zahvaljujući uspešnim merama fiskalne konsolidacije stvoren je prostor za povećanje penzija i plata u delu javnog sektora, čime se obezbeđuje rast raspoloživog dohotka i životnog standarda stanovništva, ali tako da se ne ugroze planirani ciljevi fiskalne politike“.

Prioritet ostaje, kako je navedeno, i uspostavljanje poreskog sistema koji stimulativno deluje na privrednu aktivnost i zapošljavanje, obezbeđuje veću efikasnost naplate poreza i smanjenje sive ekonomije.

Usvojen set zakona o budžetu Vlada Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Srbije na razmatranje.