EMS: Neosnovane optužbe Energetske zajednice

Biznis 28. sep. 201616:27 > 16:36
Podeli:
Izvor: N1

Elektromreža Srbije demantovala je da nije ispunila obaveze koje proističu iz članstva Srbije u Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope i optužila Sekretarijat te organizacije za negativan subjektivni stav prema EMS-u.

„JP EMS ne može da dopusti da se konstantno nalazi na udaru animoziteta jednog čoveka koji uporno i neargumentovano, domaćoj i evropskoj javnosti, naše preduzeće predstavlja kao kompaniju koja ništa ne radi, odnosno koja ucenjuje ostatak sveta“, navodi se u saopštenju EMS.

Na primedbu Sekretarijata Energetske zajednice da Srbija nije na propisan način koristila prihod od dodele prekograničnih prenosnih kapaciteta, u EMS-u tvrde da je prihod korišćen „u potpunosti u skladu sa evropskim propisima“ i da problem proističe iz toga što Sekretarijat vodove na teritoriji Kosova ne posmatra kao srpske.

„Problem je što Sekretarijat EZ zauzima politički stav po pitanju interkonektivnih vodova između Srbije – sa jedne strane – i Makedonije, Albanije i Crne Gore sa druge strane, tvrdeći da su to interkonektivni vodovi između Kosova i navedenih zemalja, a ne između Srbije i tih zemalja“, navodi se u saopštenju.

Kosovo se u Energetskoj zajednici posmatra kao izdvojena teritorija, uz napomenu da se ne prejudicira status, u skladu sa rezolucijom UN 1244 i dogovorima Beograda i Prištine.

  EMS je demantovao i primedbu EZ da se sporazum o konekciji između evropske mreže operatera za prenos struje ENTSO-E i prenosnog sistema kosovskog operatera iz oktobra 2015. ne može primeniti, jer Srbija nije registrovala kompaniju za snabdevanje, čija dozvola je uslov za ugovor.

„Činjenica je da privremene institucije na KiM blokiraju formiranje ove kompanije (na severu Kosova), jer su do sada tri puta odbile uredno podnet zahtev za registraciju, i to iz političkih razloga. Napomenimo i da je ovu kompaniju prvobitno trebalo da osnuje ZSO koja nije formirana“, navodi EMS.

Povodom upozorenja EZ da će nastaviti sa procedurom zbog toga što Elektromreža Srbije ne učestvuje u zajedničkom sistemu za alokaciju kapaciteta tržištu, EMS navodi da prekogranične prenosne kapacitete dodeljuje na tržišni i transparentan način na svim granicama i da je podneo zahtev za ulazak u vlasništvo aukcione kuće SEE CAO i započeo pregovore o korišćenju usluga aukcione kuće JAO Luksemburg.

„Iako evropska mrežna pravila koja regulišu ovu oblast još nisu obavezujuća u našoj zemlji, JP EMS je još 2015. započeo proceduru pridruženja postojećim aukcionim kućama“, navodi se u saopštenju.

EMS tvrdi i da je delatnost prenosa električne energije u poptunosti izdvojena, da je EMS osnovan kao posebno preduzeće 2005. i da je „u skladu sa tada važećim evropskim propisima u potpunosti razdvojeno, što je i konstatovano u svim prethodnim godišnjim izveštajima Sekretarijata EZ“.

„U međuvremenu je za razdvojene operatore prenosnog sistema uvedena dodatna procedura sertifikacije, čije je uvođenje kod nas u toku, a rok je dve godine od datuma stupanja na snagu Zakona o energetici. Ovaj stav Sekretarijata stoga je nekorektan i dovodi u zabludu čitaoce Godišnjeg izveštaja“, stav je EMS.

Poslednje izmene Zakona o energetici donete su krajem decembra 2014. Navodi se da su ta pitanja razmatrana u kontaktima sa Sekretarijatom EZ i da je EMS otvoren za saradnju sa tom institucijom. 

„Nadamo se da će sva lična ubeđenja pojedinaca iz Sekretarijata biti ostavljena po strani, te da će se ubuduće rukovoditi isključivo činjenicama i egzaktnim podacima“, navodi se u saopštenju.