Sporna stavka na računu za struju – šta sve plaćamo?

Biznis 24. mar 201619:28 > 26. mar 2016 19:15
Izvor: N1

Znaju li građani šta sve plaćaju na računu za električnu energiju? Nacionalna organizacija potrošača tvrdi - na računu je najspornija stavka "trošak javnog snabdevača", koji je za građane trošak od 125 dinara mesečno, a za EPS dobitak od čak tri i po miliona evra po mesecu.

Šta se krije iza troška javnog snabdevača koji je EPS stavio na „leđa potrošačima“?

„Dobili smo odgovor da, između ostalog, u ovaj trošak spada zaključivanje ugovora, obračuna, štampanje i slanje računa. Mi tražimo da se procentualno izrazi, obrazloži i javno objavi podatak šta ide na štampanje i izdavanje računa. Svakako da Zakonom o zaštiti potrošača ovakvi troškovi ne bi trebalo da se tarifiraju i naplaćuju krajnim potrošačima“, smatra Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

U Elektorprivredi Srbije, međutim, tvrde da je sve je u skladu sa Zakonom o energetici i nema ničeg spornog.

„Trošak javnog snabdevača“ na računima građana nalazi se od 2013. godine, navode, a decenijama unazad vodila se kao „naknada za merno mesto“.

„Za obračun i naplatu utrošene električne energije za kupce na garantovanom (javnom) snabdevanju Agencija za energetiku je donela Metodologiju za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje. Trošak javnog snabdevača je naknada za tarifni element „mesto isporuke“, koje podrazumeva osnovne troškove – koje odobrava Agencija za energetiku. EPS se striktno pridržаvа Меtоdоlоgiје“, piše u saopštenju EPS-a.

Glavni i odgovorni za sve stavke na računu za struju sede u Agenciji za energetiku – regulatornom telu, gde za N1 navode- spornu stavku čine brojne komponente, od nabavke struje, do troškova poslovanja.

„To, dakle, nije neki dodatni trošak na računu potrošača, a ako on ne bi bio izdvojen, povećao bi se neki drugi tarifni element (snaga ili energija), a ukupni račun se ne bi smanjio. Ovaj trošak ne zavisi od utrošene energije, predstavlja fiksnu komponentu u računu potrošača“.

A ovi troškovi utvrđeni su Zakonom o energetici, koji je i Lexspecialis, u odnosu na druge zakone. No, oni koji štite interes potrošača u Srbiji najavljuju – u odbrani prava građana preduzećemo radikalnije korake.

„Smatramo da tu ima elemenata za pokretanje kolektivne zaštite potrošača, koje dalje vodi Ministarstvo, a za koju ćemo se mi, naravno, snažno založiti“, rekao je Nikica Jovanović.

No, za sada, račun ostaje nepromenjen.