30 godina Milenijum osiguranja: 300.000 prodatih polisa tokom prošle godine

Biznis 05. apr. 202214:00
Podeli:
Izvor: Promo

Od osnivanja, 16. marta 1992. godine pod imenom Stankom osiguranje, ova osiguravajuća kuća pratila je jasnu viziju i upornošću stručnog tima pozicionirala se kao važan tržišni učesnik u domenu neživotnih osiguranja.

Prekretnica u poslovanju nije bila samo promena imena iz Stankom osiguranje u Milenijum osiguranje 2001. godine, već i 2003. godina kada je Croatia osiguranje sa tradicijom dugom 130 godina postalo većinski akcionar, čime Milenijum osiguranje postaje i prva osiguravajuća kuća u Srbiji sa stranim kapitalom.

Za uspehe u prvih 30 godina poslovanja zaslužna je vizionarska poslovna strategija usmerena na poboljšanje pokrivenosti tržišta, širenje portfolija usluga i povećanje dostupnosti osiguravajućih polisa svim stanovnicima Srbije. Na drugoj strani, Milenijum osiguranje od samih početaka vode posvećeni stručnjaci, rešeni da sve polise budu usklađene ne samo za tržišnim zahtevima i svetskim trendovima, već i potrebama svakog osiguranika.

Izvor : Promo

Tako je danas u ponudi Milenijum osiguranja širok obim osiguravajućih polisa – od osiguranja lica, imovine, motornih vozila i domaćinstava do inovativnih polisa poput osiguranja preduzetnika, putnog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, uz širok obim pokrića i izbor paketa prilagođen pojedinačnim zahtevima korisnika.

Sa preko 500 zaposlenih koji kroz organizovanu mrežu prodajnih kancelarija i ekspozitura pokrivaju potrebe stanovništva za osiguranjem širom Srbije, Milenijum osiguranje ima 4.5% tržišnog učešća u poslovima neživotnog osiguranja u Srbiji i stabilan rast bruto dobiti iz godine u godinu. Danas Milenijum osiguranje predstavlja sinonim za poverenje osiguranika, ali i širinu portfolija u domenu neživotnih osiguranja. Tome u prilog govori i brojka od 300.000 prodatih polisa tokom 2021. godine.

Nakon prvih 30 uspešnih godina, Milenijum osiguranje za narednih 970 godina obećava da će nastaviti da svoje usluge čini dostupnijim putem širenja portfolija osiguranja i mreže prodajnih kancelarija i ekspozitura, kao i da će i u narednim godinama biti podrška u zaštiti svega što je osiguranicima važno – od njihovih najbližih, njihovih domova i poslovanja, do automobila i zdravlja.