Tri tačke

Tri tačke je talk-show emisija u čijem središtu će biti priče o životu, o onome šta nam se dešava i šta nas okružuje - od zdravlja i kulture do politike.

O fenomenima koji čine naš život, a možda ih ne razumemo najbolje, Ivana Zarić razgovaraće sa onima koji mogu da nam daju odgovore.

Tri tačke - zato što su sve teme neiscrpne.

Od ponedeljka do četvrtka, od 16.30 do 17 sati.

Voditelji