Emina Kovačević

Novinarka/Reporterka

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka.

Prve novinarske korake napravila je 2007. Tada, još kao student, počinje da radi u Informativnoj redakciji Televizije Enter. Tu uči osnove televizijskog izveštavanja - da radi brzo, piše sažeto i govori jasno.