Odluka o penzijama - uticaj politike na Ustavni sud?

Odluka o penzijama - uticaj politike na Ustavni sud?

Odluka o penzijama - uticaj politike na Ustavni sud? Izvor: N1

Odluka Ustavnog suda da odbaci inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije izazvao je buru negodovanja. Pravnici poručuju da je Ustavni sud doneo političku odluku koja nije zasnovana na pravu, a iz Udruženja sindikata penzionera Srbije najavljuju žalbe međunarodnim institucijama.

Uzalud su se penzioneri Srbije nadali da će im država vratiti novac koji im uzima. Nema osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje ustavnosti zakona kojim su prošlog novembra delu penzionera smanjene penzije, utvrdio je Ustavni sud. U obrazloženju objavljenom na sajtu suda navodi se da je donošenje zakona opravdano jer:

  1. utiče na očuvanje finansijske održivosti penzionog sistema, što omogućava redovnu isplatu penzija
  2. najveći broj penzionera nije obuhvaćen merama
  3. Ustav ne garantuje iznos penzije
  4. mere su privremenog karaktera.

Donoseći odluku sud se pozvao na Ustav Srbije, Socijalnu povelju Saveta Evrope i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević kaže da su upravo ti akti prekršeni.

Analizirajući stavku po stavku, Ivošević tvrdi da postojeći zakon diskriminiše deo penzionera, umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava, a krši i lična prava penzionera.

„Očigledno je da je Ustavni sud podlegao još jednom u ovom kratkom vremenu, politizaciji ili uticaju politike na ono što se zove ustavna kontrola zakonitosti propisa u ovoj zemlji i zato ja mislim da to što se dogodilo ne služi na čast Ustavnom sudu“, kaže nekadašnji sudija Ustavnog suda.

Inicijativu za ocenu zakona podnelo je Udruženje sindikata prenzionera Srbije koje odluku smatra političlkim pamfletom. Nakon godinu dana čekanja najavljuju da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava, organizaciji Hjuman rajts voč i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

„Svojim ćutanjem do sada, a u novembru će biti godina dana, Ustavni sud je nama uskraćivao pravo da tražimo pravdu na drugom mestu. Žalosno je što gradjani ove zemlje moraju da traže pravdu van zemlje Srbije. Ova odluka Ustavnog suda je dokaz da je ovim pravni sistem zemlje srušen“, kaže Vladimir Dedić, Udruženje Sindikata penzionera Srbije.

Druge kontroverzne odluke USS-a

Inače, ovo nije jedina kontroverzna odluka Ustavnog suda koja je uzburkala domaću javnost.

Ustavni sud Srbije nedavno je doneo odluku po kojoj su briselski sporazumi koje je Srbija potpisala s predstavnicima vlasti na Kosovu u skladu s Ustavom. Vodeći domaći pravnici kritikovali su tu odluku nazivajući je političkom, a glavni argument je bio da sporazumi predvidjaju da pokrajina funksioniše po kosovskim, a ne srpskim zakonima.

Ove dve odluke samo su vrh ledenog brega zbog čega Zoran Ivošević smatra da bi aktuelni saziv Ustavnog suda trebalo da bude smenjen.

00:00

Izvor: N1

Ivošević: Ne postoje interventni zakoni

Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda ocenjuje da Ustavni sud svojim odlukama „srlja u nešto što narušava njegov ugled i devastira funkciju koju taj sud u ovoj zemlji ima“.

Govoreći o odluci o smanjenju penzija i plata Ivošević kaže da „je reč o zakonu kojim se interveniše, jer taj zakon sadrži interventne mere 'koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzionog sistema'. Znate, po našem Ustavu, ne postoje nikavi interventni zakoni. Postoje Ustav, ustavni zakon za sporovođenje tek donetog Ustava ili izmene Ustava i postoji jedan poseban zakon koji ljudi kolokvijalno zovu ustavni zakon, a tiče se značenja reči “suštinska autonomija Autonomne Pokrajine”. Drugih zakona nema u ovoj zemlji, pa nema ni interventnih zakona. Da li je on interventan ili nije po svojoj sadržini ili karakteru, to nije bitno. Sve što važi za svaki zakon, važi i za taj “interventni”, a svaki zakon mora da bude u skladu sa Ustavom i međunarodnim konvencijama koje su ratifikovane u ovoj zemlji“.

Osim toga, sam zakon po Ivoševićevoj oceni jeste diskriminativan, pošto primenjuje jedan kriterijum na penzionere, a drugi na zaposlene: „Ako se pravi razlika i između jedih i drugih, onda se krši Ustav koji traži da se svi jednako odnose prema zakonu i da nema diskriminacije. A ovde je ima“.

Ivošević napominje i da u članu 20 Ustava piše da se dostignut nivo ljudskih prava ne može smanjivati: „U odredbama o ljudskim pravima nalazi se član 70 .penzijsko osiguranje uređuje se zakonom, a Republika se stara o ekonomskoj sigurnosti. Dakle to je u kompleksu ljudskih prava. Ljudi su plaćali doprinos i niko ne može raspolagati sa tim novcem. Zašto? Pa zato što su to lična prava, a lična prava su neotuđiva. Ne može ih ni penzioner otuđiti kao korisnik, a ne može se ni nasleđivati to pravo“.

Ovakvom odlukom je Ustavni sud otvorio vrata Strazburu, ocenjuje Ivošević. „Tamo je sud i taj sud je takođe organ Saveta Evrope. On sudi i nama. Može da sudi jer smo iscrpli sve ovde u zemlji što je bilo moguće. Ovo je jedna sindikalna organizacija penzionera pokrenula kao inicijativu, dakle to nije bio predlog, pa Ustavni sud na ovaj način nije prihvatio inicijativu. Mi nemamo više ustavnih sudova, imamo taj jedan jedini. Taj pokušaj je propao i sad su otvorena vrata Strazbura“.

Komentari (15)

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

MirkoM

Šta znači (mere su privremenog karaktera.)? Šta kaže pravna struka o privremenim merama tj o zakonu kao privremena mera? Koliku taj zakon ima snagu i dužinu trajanja? Kojim penzionerima se predsednik države zahvaljuje na pomoći?

octopus

Javno objaviti spisak svih sudija ustavnog suda,te kada ovi odu sa vlasti pokrenuti postupak njihovog kolektivnog razrešenja i trajne zabrane bavljenja poslovima vezanim za pravosuđe!!!

interesantan komenatar

Ova odluka Ustavnog suda Srbije predstavlja najveću sramotu najviše sudske instance Srbije. Ona ustvari dokazuje da u Srbiji ne postoji Ustavni sud ni Ustav. Obrazloženje odluke Ustavnog suda ne bi prošlo ni kod brucoša bilo kojeg pravnog fakulteta i sam tekst predstavlja uvredu za sve sadašnje ali i buduće penzionere. Da pogledamo šta reče US a šta kažu knjige indžijele. "Ustavni sud je utvrdio da iz osporenog Zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, što znači mogućnost redovne isplate penzija“ To nije posao Ustavnog suda, njegovo je da štiti Ustav i ljudska prava. „ na sednici održanoj 23. septembra Ustavni sud je okončao postupak ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija“ Ovo je drska laž, Ustavni sud nije ni započinjao postupak ocjene ustavnosti predmetnog zakona već je zahtjev odbacio bez otvaranja postupka. “Ustavni sud je ocenio kao značajno i to što najveći broj penzionera nije obuhvaćen propisanim merama,“ Ovo je dokaz da je sud izašao iz okvira svoje nadlježnosti jer nije njegov posao da prebrojava penzionere koji su oštećeni, ako su samo jednom jediom povrijedjena prava dužan je da interveniše. “Kada je reč o penzijama koje su obuhvaćene zakonom predviđenim merama, Ustavni sud smatra da su osnovane tvrdnje inicijatora da penzija koja je stečena u skladu sa zakonom predstavlja imovinu penzionera“ Ustavni sud prvo priznaje da se radi o stečenoj imovini građana Srbije koju garantuje Ustav Srbije; potom sam sebi skače u usta pa kaže: “ali ukazuje da iz Ustava ne proizlazi garancija penzijskog davanja u određenom iznosu, jer je ograničenje imovinskih prava, pod određenim uslovima, dozvoljeno i prema Ustavu Srbije i prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.“ što nije istina, niti tako nešto proizilazi iz Ustava a posebnoi ne iz Evropske konvencije o ljudskim pravima jer da postoji oni bi citirali te odredbe. Koji su to određeni uslovi? “da je reč o merama privremenog karaktera“ I ovo je drska laž. Privremnenost proizilazi samo iz naziva zakona ali u tekstu (kao ni u naslovu) nema odredaba do kada će trajati ta privremenost. ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA (“Sl.glasnik RS” br. 116/2014) Član 1 Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine, s ciljem očuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema u Republici Srbiji. Član 2 Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 25.000 dinara, a manja od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25.000 dinara. Član 3 Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa 15.000 dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40.000 dinara. Član 4 Isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim. Član 5 Isplata penzija na način utvrđen u čl. 2. i 3. ovog zakona primenjuje se na zatečene i buduće korisnike penzija. Član 6 Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014) je zakon donet po hitnom (skraćenom) postupku i to kao zakon “lex specijalis” kojim se zadire u jedan sistemski zakon, tj.Zakon o PIO. Kompletan zakon je u nesaglasnosti sa Ustavom i sistemskim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Radi se o derogiranju prava koja su ustavom zagarantovana. Ovakvim zakonom se mogu umanjiti penzije ali samo od iznosa koji su uslijedili odlukama zakonodavca o periodičnim povećanjima. Iznosi koji su obračunati unaprijed propisanim formulama koje se primjenjuju prilikom donošenja rješenja o utvrđivanju visine penzije se ne mogu umanjivati jer su zasnovane na uplaćenim doprinosima u skladu sa važećim zakonima države. 1. Riječ “privremeno” služi vjerovatno za sniženje političkih tenzija i amortizaciju nezadovoljstva brojnih zabrinutih i već ojađenih penzionera. 2. Uvidom u sadržinu zakona vidimo da je napisan kao da se ne radi o porivremenom uređenju jer nije ograničen njegov rok primjenjivanja. 3. Riječi “uređivanje načina isplate” upućuju na pogrešan zaključak da se radi o normiranju tehničkih pitanja, a zapravo se ne radi o načinu isplate već o načinu obračunavanja penzija. 4. O načinu isplate ne odlučuje samo država nego i korisnici penzija (isplata na ruke u gotovom, virmanski na tekuće račune). 5. Članom 4. ovog zakona se potvrđuje da su tako obračunate i isplaćene penzije konačne. 6. Članom 6.ovog zakona se kaže da zakon (objavljen 27.10.2014.) stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja (28.10.2014.). 7. Dakle, ovaj zakon će se primjeniti i na posljednja tri dana oktobra mjeseca. 8. Primijenjerna je ona ista tehnologija kada su Dinkićevi zakoni o doprinosima za socijalno osiguranje i o porezu na dohodak građana stupili na snagu 29.maja (a ne 01.juna) čime je napravljena neviđena papazjanija i šteta državi, privrednicima i građanima. Zašto pobogu? 9. Obzirom da se ovim “lex specijalis” zakonom zadire u jedan sitemski zakon (Zakon o PIO), tzv. “vacatio legis” ne može da bude nikako jedan dan. Ustav za takve zakone traži minimum 8 dana. 10. Uniformisani gospodine ministre rada i socijalnog staranja, gospodine ministre finansija, vidimo se na sudu u Strazburu. 11. Gospodine ministre finansija ono vaše obrazloženje nižeg smanjenja plata u javnom sektoru u odnosu na penzije zato što zapošljeni moraju da kupuju odijela je ili nečuvena genijalnost ili nečuvena glupost, što navodi na zaključak da penzioneri mogu da hodaju goli. Aferim Tebi i Prermijeru lično !

* Sva polja su obavezna

NAJČITANIJE

ČITAOCI REPORTERI

ČITAOCI REPORTERI

Vaša poruka je uspešno poslata.

Hvala.

GOTOVO

Ubacite video ili fotografiju.

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa.
Ne sme biti više od 25 MB.

Pročitajte još

Vesti

Vesti

Tepić: Sramna izjava Brnabić o TV N1, dokazala da režim stoji iza napada 18:40 h

18:40 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Tepić: Obradoviću ćemo pomoći time što ćemo nastaviti ono što je on započeo 18:21 h

18:21 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Grenel: Dobar napredak oko železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine 17:45 h

17:45 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Slučaj Asomakum: Jesu li Andrej i Andrija ista osoba 16:47 h

16:47 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Vesić: Na iskušenjima kao u vreme Svetog Save, Vučić vodi Savinu diplomatiju 16:36 h

16:36 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Radulović: Samo da DJB, PSG i SZS istraju u bojkotu i moraćemo na nove izbore 16:08 h

16:08 h  |  Vesti

loader