Skupština usvojila budžet za 2018.

Skupština usvojila budžet za 2018.

Većinom glasova, 150 za i 12 protiv, Skupština je usvojila Predlog Zakona o budžetu za 2018, kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.178 milijardi, a rashodi 1.207 milijardi dinara, dok je planirani deficit 0,6 odsto BDP-a, a projektovani privredni rast 3,5 odsto. Usvojen je i niz drugih finansijskih zakona čime je sednica parlamenta završena.

Izvor: N1

Nakon skoro puna četiri sata izjašnjavanja o amandmanima za izmene Zakona o budžetu za 2017. i izmene Zakona o budžetskom sistemu i još nekoliko tačaka koje su prethodile budžetu, uz gromoglasan aplauz, narodni poslanici su usvojili budžet za 2018.

Usvojen je predlog da se do kraja godina isplati bonus od 10.000 dinara pripadnicima sektora bezbednosti, usvojene su izmene Zakona o budžetskom sistemu koje predviđaju povećanje plata u javnom sektoru za 10 posto, a pet posto zaposlenima u administraciji, kao i povećanje penzija za pet odsto.

Skupština Srbije najpre je usvojila u celini Zakon o budžetu za 2018. Prethodno su poslanici SNS povukli stotine amandmana koje su obrazlagali prethodna tri dana, što je izazvalo negodovanje opozicije.

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da se to nije desilo nikada, da se radi o ozbiljnom problemu, a da SRS hitno traži da se pristupi izradi novog Poslovnika o radu Skupštine. "Prvo su podneli veliki broj amandmana, kako bi pojeli vreme za raspravu, a onda su sve amandmane povukli, odnosno od svih su odustali", naveo je.

Predsednik Pokreta Dosta je bilo Saša Radulović istakao je da je time izvršena povreda Poslovnika, a da ga je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković ignorisala, kada je, kako kaže, više puta pokušao da ukaže na to.

Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu iznosi 0,6 odsto BDP-a, odnosno 28,4 milijarde dinara, što je 40,7 milijardi dinara manje od deficita planiranog budžetom za 2017. godinu.  

Očekuje se da prihodi budžeta od naplate poreza budu 988,6 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 503,4 milijarde. Budžet za narednu godinu planiran je na osnovu prognoze da će u 2018. godini realni rast BDP-a iznositi 3,5 odsto, uz inflaciju od od 2,7 odsto. U odnosu na realizaciju u tekućoj godini, investicije će u sledećoj godini biti 30 odsto veće i iznosiće preko 180 milijardi dinara na nivou opšte države, odnosno 128 milijardi dinara na nivou Republike. Osnovni ciljevi budžeta za narednu godinu su na održavanje postignute makroekonomske stabilnosti i nastavak primene mera fiskalne konsolidacije, kao i dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u započeto u 2016. godini.

Uvođenje platnih razreda odloženo do 2019.

Izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koje je usvojila Skupština Srbije, propisano je da se uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnoj upravi odlaže za godinu dana, odnosno do 1. januara 2019. godine.

Takođe, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja naredne godine.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o zaposlenima u javnim službama kojim se uređuje položaj i vrednovanje rada zaposlenih u ovim službama.

Poslanici su usvojili i Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave kojim se uređuje plata, uvećana plata, naknada plate, troškova i drugih primanja službenika i nameštenika u ovim organima u skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Utvrđuju se koeficijenti zvanja i položaja, napredovanje službenika i uvećanje plate po ovom osnovu, kao i druga uvećanja plate.

Zakon počinje da se primenjuje od 1.januara 2019. godine, izuzev odredbi o napredovanju koje se primenjuju od 1. januara 2020.

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o radu kojima se propisuje da će poslodavci u roku od tri dana morati da prijave radnika koga je inspektor zatekao da radi na crno.

U Zakonu se navodi i da je poslodavac dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog nagažovanog lica na rad.

Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

Usvojene i izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana kojim su predviđene određene olakšice za poslovanje privrede.

Zakon predviđa nove poreske olakšice prilikom zapošljavanja mladih kada započnu sopstveni posao, kroz oslobođenje od plaćanja poreza (kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje) na zarade u prvim godinama poslovanja (u godini osnivanja i u narednoj godini).

Cilj je da se podstakne preduzetništvo i kroz poresko oslobođenje eliminiše jedna od ključnih prepreka za započinjanje i vođenje poslovanja.

Vlada Srbije je ocenila da će ta mera dovesti do smanjenja broja mladih koji posluju u sivoj ekonomiji, stimulisati preduzetnički duh i privredni angažman mladih, a bez realnog opterećenja budžeta.

Zakon predviđa i produženje postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica koje ističu 31. decembra ove godine.

Izmenama zakona predviđeno je i da neoporezovani deo zarade radnika, umesto 11.790 dinara, od 1. januara 2018. bude 15.000 dinara.

Usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Predviđeno povećanje dodatka za prvo dete na 100.000 dinara

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je pravo na naknade po rođenju deteta prošireno na preduzetnice, poljoprivrednice i žene angažovane po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremeno povremenim poslovima.

Osnovica za isplatu tog dodatka zavisiće od uplaćenih doprinosa na osnovu neke vrste prihoda koje su imale u poslednjih 18 meseci.

U 2018. godini predviđeno je povećanje dodatka za prvo dete sa 39.000 na 100.000 dinara koje će biti jednokratno isplaćeno.

Zakon stupa na snagu na snagu 1. januara 2018. godine, a počeće da se primenjuje od 1. jula.

Pokret Dosta je bilo kritikovao je taj zakon ocenjujući da je sramno obrazloženje zakona da postoji neka organizovana grupa žena i majki kojoj je jedini cilj da ošteti budžet Srbije.

Naveli su da se u obrazloženju opisane navodne zloupotrebe majki koje produžavaju porodiljsko bolovanje radi posebne nege deteta, a što je dovelo do navodnog oštećenja budžeta u periodu od 2010. do 2017. godine za oko 10,6 milijardi dinara (88 miliona evra) na godišnjem nivou ili ukupno za period od samo sedam godina za 616 miliona evra.

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o radu, koji predviđa da će poslodavci najduže u roku od tri dana morati da prijave radnika koga je inspektor zatekao da radi na crno.

Usvojene i izmene Zakona o stečaju

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o stečaju koje predviđaju bolju naplatu poverilaca, smanjenje troškova i skraćenje vremena stečajnog postupka.

Obezbeđeni poverioci koji imaju hipoteke ili druga založna prava na imovini stečajnog dužnika ubuduće će imati pravo na jednog predstavnika u Odboru poverilaca, što je do sada bilo rezervisano samo za neobezbeđene poverioce, čime će moći da imaju uvid i učestvuju u postupku.

Tim zakonom je predviđeno i da određene radnje u stečajnom postupku mogu da se preduzimaju samo uz saglasnost obezbeđenog poverioca, kao što je izdavanje u zakup imovine pod hipotekom, ili njena prodaja bez javnog postupka oglašavanja, što je do sada bilo diskreciono pravo stečajnog upravnika.

Novina će biti i način procenjivanja imovine stečajnog dužnika koju će raditi licencirani procenitelj, čime će se doprineti pravnoj sigurnosti poverilaca i ubrzati postupak unovčenja imovine na osnovu tržišne procene.

Uvodi se i posebno pravilo o ukidanju zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika koja je pod hipotekom ili zalogom, uz davanje prava obezbeđenom poveriocu da je proda po pravilima koja važe za hipotekarne prodaje.

Ukoliko obezbeđeni poverilac ne uspe da proda imovinu u roku od šest meseci, vraća je stečajnom upravniku da je proda kroz stečajni postupak.

skupština srbije Izvor: N1

Usvojene su i izmene zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koje će novim propisom biti sabrane na jednom mestu.

Izmenama zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje su takođe usvojene, uvodi se red u tu oblast, odnosno finansijska disciplina u plaćanjima izmedju javnog i privatnog sektora. Nova zakonska rešenja onemogućiće manipulacije tokom plaćanja roba i usluga koje javna preduzeća i ustanove uzimaju od privatnog sektora.

Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o regulisanju javnog duga Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje predviđaju isplatu štediša sa prostora cele bivše Jugoslavije, u periodu od 31. avgusta 2019. godine do 29. februara 2024.

Dosadašnjim zakonom je bila predviđena isplata od 31. avgusta 2018. godine do 28. februara 2023. godine.

Skupština Srbije završila je rad kasno sinoć, a poslanici su razmotrili samo amandmane na zakone koji se tiču rebalansa budžeta za ovu godinu.

Ali, pošto je na to potrošeno svih 600 minuta predviđenih za razmatranje amandmana, poslanici gotovo da nisu ni govorili u pojedinostima o budžetu za narednu godinu, a čak uopšte nije ni bilo govora o 26 zakona, koji su bili na dnevnom redu posle Predloga zakona o državnom budžetu.

Dveri i Dosta je bilo su vreme, koje imaju kao poslaničke grupe, kao i vreme ovlašćenih predstavnika svojih poslaničkih grupa, "sačuvali", te su nakratko i govorili o budžetu i tada uglavnom iznosili kritike, zbog čega su poslanici vladajuće većine reklamirali povrede skupštinskog Poslovnika.

Opozicija je od ponedeljka, još kada je počela rasprava u pojedinostima, a objedinjena po svim tačkama dnevnog reda, upozoravala da zbog amandmana koje su podneli poslanici vladajuće većine, "prvi put u istoriji parlamentarizma" neće biti dovoljno vremena da se u pojedinostima razmotre amandmani na najvažniji godišnji zakon, državni budžet.

Poslanici vladajuće većine podneli su više od 300 amandmana na prvih nekoliko zakona koji se tiču rebalansa budžeta i obrazlagali ih i na taj način potrošili 600 minuta za raspravu po amandmanima.

POVEZANE VESTI

Komentari (94)

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Dragan

Sve je obesmišljeno. Bravo "napredni". Bićete upamćeni u istoriji.

budzetlija

Znaci napredna stranka je glasala za budzet svog privatnog preduzeca zvana SNS i od sada i budzet kao i sve ostale institucije prelaze u ruke jednog coveka.

Jovan

Preoptimističan budžet, nerealna prognoza rasta. Nema šansi da rast bude 3,5%. A veoma je loše što pre usvajanja novog budžeta, za narednu godinu, nismo dobili završni račun za ovu godinu. Završne račune već godinama ne dobijamo.

* Sva polja su obavezna

NAJČITANIJE

ČITAOCI REPORTERI

ČITAOCI REPORTERI

Vaša poruka je uspešno poslata.

Hvala.

GOTOVO

Ubacite video ili fotografiju.

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa.
Ne sme biti više od 25 MB.

Pročitajte još

Vesti

Vesti

Živković: Uzvratićemo ako vlast počne fizički da se obračunava, na isti način 12:37 h

12:37 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Izmene zakona: Zbog duga manjeg od 5.000 evra, ne možete stati bez stana 12:35 h

12:35 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

RTK: Vanredni izbori na Kosovu 8. septembra 12:01 h

12:01 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Otkriven spomenik Sibinjaninu Janku u Zemunu, Vučić i Ader o čuvenom vojskovođi 11:39 h

11:39 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Pašalić: Komentarisanje Šešeljeve uvrede nije rešenje 10:57 h

10:57 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

CarGo: Krivična prijava protiv predsednika Komisije za zaštitu konkurencije 10:50 h

10:50 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Zbog prevelikog izlaganja suncu, u Nišu zbrinuto 25 pacijenata 10:48 h

10:48 h  |  Vesti

Vesti

Vesti

Popov: Više varijanti raspleta slučaja Haradinaj, moguć i politički inženjering 10:36 h

10:36 h  |  Vesti

loader